Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Rok 2007 > BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2007 ROK

 

Budżet i Finanse

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2007 ROK PDF Drukuj Email
piątek, 21 lipca 2006

BUDŻET  POLSKIEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA NA  2007  ROK

1. Wpływy – przychody:
1.1. Składki na Krajową Izbę:       95.000 x   60,00 5 700 000,00 zł
1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC 400 000,00 zł
1.3. Opłaty pobierane od rzeczoznawców i cudzoziemców 100 000,00 zł
Razem 6 200 000,00 zł
2. Wydatki – koszty:
2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 430 000,00 zł
2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie 180 000,00 zł
2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 300 000,00 zł
2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p 180 000,00 zł
2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty 1 800 000,00 zł
2.6.   Delegacje i koszty transportu 360 000,00 zł
2.7.   „Inżynier Budownictwa” 1 870 000,00 zł
2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 220 000,00 zł
2.9.   Koszty szkoleń i konferencji 150 000,00 zł
2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 420 000,00 zł
2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej 180 000,00 zł
2.12. Rezerwa 110 000,00 zł
Razem 6 200 000,00 zł
WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2007 ROKU
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek
Czynsze 12 x 26.000 = 312 000,00 zł
wynajem sal 12 x 6.000 = 72 000,00 zł
utrzymanie biura 12 x 4.000 = 48 000,00 zł
Razem 432 000,00 zł
Przyjęto 430 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod.
powierzchni  oraz utrzymanie.
kserokopiarka z wyposażeniem - = 25 000,00 zł
komputery, modernizacja komp. i oprogramowanie – 1 x 10.000 + 5 x 2000 + 8000 = 28 000,00 zł
remonty, modernizacje - 12 x 2.000 = 24 000,00 zł
serwis posiadanych urządzeń- 12 x 6.000 = 72 000,00 zł
ubezpieczenie biur i sprzętu = 30 000,00 zł
Razem 179 000,00 zł
Przyjęto 180 000,00 zł
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:
12 x 25.000 = 300 000,00 zł
Przyjęto 300 000,00 zł
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:
12 x 15.000 = 180 000,00 zł
Przyjęto 180 000,00 zł
2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:
Ekwiwalenty Prezydium Izby:
Prezes Krajowej Rady = 1,70 średniej
V-ce Prezesi, 4 x 0,6 średniej = 2,40 średniej
Sekretarz i Skarbnik Rady Izby, Sekretarz KK i Przewodniczący:
KK, KR, SD, ROZ
7 x 0,5 x 1,7 = 5,95 średniej
RAZEM 10,05 x 2600 x 12 313 560,00 zł
Płace personelu:
1 x 5000 + 3 x 4500 + 4 x 4000 + 2 x 3500 +
3 x 3000 + 3 x 2500 + 8 x 2000 = 74.000 zł miesięcznie
Razem rocznie brutto – 74.000x12 x 1,2079 = 1 072 615,20 zł
Ryczałty za posiedzenia:
Rada Krajowa - 6 x 34 x 120 = 24 480,00 zł
Prezydium R.K.- 12 x   4 x 120 = 5 760,00 zł
Kraj. Kom. Kwalif .- 4 x 16 x 120 = 7 680,00 zł
Prezydium KKK - 12 x   4 x 120 = 5 760,00 zł
Kraj. Sąd Dysc.  - 4 x 16 x 120 = 7 680,00 zł
Prezyd. KSD     - 6 x  2 x 120 = 1 440,00 zł
Dyżury i rozprawy KSD (52 + 50 x 5) x 120 = 36 240,00 zł
Rzeczn. Odp. Zawod. - 12 x   5 x 120 = 7 200,00 zł
Postęp. wyjaśn. ROZ - 80 x 5 x 20 = 8 000,00 zł
Kraj. Kom. Rewiz. - (6 x 2 + 6 x 7) x 120 = 6 480,00 zł
Kontrole  KKR     - 4 x 120 x 20 = 9 600,00 zł
Nadzory KKR  - 120 x 120 = 14 400,00 zł
Kom. Prawno-Regulam. 12 x 18 x 120 = 25 920,00 zł
Razem - 160 640,00 zł
Umowy-zlecenia : 12 x 18.000 = 216 000,00 zł
Razem :  313.560+1.072.615,20+160.640+216.000 = 1 762 815,20 zł
Przyjęto 1 800 000,00 zł
2.6.Delegacje i koszty transportu: 12 x 30.000 = 360 000,00 zł
Przyjęto 360 000,00 zł
2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:
Koszty wydania ponoszony przez KR 0,50 x 11 x 100.000 = 550 000,00 zł
Koszty wysyłki 1,60zł x 11 x  100.000 = 1 760 000,00 zł
Zwroty z „wrzutek” z okręgów 11 x 40.000 -       440 000,00 zł
Razem 1 870 000,00 zł
Przyjęto 1 870 000,00 zł
2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:
Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów 220 000,00 zł
Przyjęto 220 000,00 zł
2.9.Koszty szkoleń i konferencji: 12 x 12.500 = 150 000,00 zł
Przyjęto 150 000,00 zł
2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
dla  wszystkich organów i członków:
12 x 35.000 = 420 000,00 zł
Przyjęto 420 000,00 zł
2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej: 12 x 15.000 = 180 000,00 zł
Przyjęto 180 000,00 zł
2.12.Rezerwa: = 110 000,00 zł
Przyjęto 110 000,00 zł
.
Poprawiony: sobota, 06 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa