Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawod.

Regulamin KUDZ
Tematyka szkoleń
Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 03 stycznia 2012

Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwanej dalej „Komisją”.

§ 2

Celem działania Komisji jest koordynacja działań okręgowych izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1. Wybór tematyki szkoleń zalecanych do realizowania przez poszczególne okręgowe izby i upowszechnianie drogą internetową materiałów szkoleniowych.
2. Opracowanie tematów materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla wszystkich izb okręgowych. Propozycje zostaną przedstawione Krajowej Radzie do akceptacji i wskazania sposobu sfinansowania.
3. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej będą dostępne dla członków izb po zalogowaniu.

§ 3

Komisja przygotuje projekt zasad, według których podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby stanie się docelowo wymaganym obowiązkiem.

§ 4

Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności corocznie na ostatnim przed Krajowym Zjazdem posiedzeniu Krajowej Rady.

§ 5

1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady PIIB powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB. W szczególności Krajowa Rada PIIB powołuje Przewodniczącego.
2. W skład Komisji poza Przewodniczącym wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z Okręgowych IIB.
3. Przewodniczący Komisji kieruje pracą całej Komisji, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Miejsce posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.
6. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby.
7. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Krajowe Biuro Izby Inżynierów Budownictwa.

.
Poprawiony: wtorek, 30 września 2014
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych