Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Europejski Rok Inżynierów Budownictwa 2018

Proklamacja
Kalendarz wydarzeń
Zaproszenia na wydarzenia
Relacje z wydarzeń
Proklamacja PDF Drukuj Email

Szanowni Inżynierowie, Drodzy Koledzy!

Inżynieria należy do najstarszych dziedzin ludzkiej działalności – jej historia sięga tak daleko w przeszłość, jak historia cywilizacji. Rola społeczna inżynierii w rozwoju ludzkości miała zawsze fundamentalne znaczenie, jako że standard życia człowieka w ogromnej mierze zależy od rozwoju tej dziedziny. Proces ten można obserwować od zarania dziejów ludzkości po dziś. Inżynieria zajmuje się wszelkimi aspektami środowiska architektonicznego (fizycznego lub naturalnego) i można o niej mówić od momentu, gdy pierwszy człowiek wybudował sobie dach nad głową lub przerzucił pień drzewa przez rzekę, by łatwiej przez nią przejść. Możemy również spodziewać się, że rola inżynierii będzie wciąż wzrastać.

Jako obszar działalności technicznej inżynieria lądowa stanowi kluczowy element gospodarki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Rozwój gospodarczy nie byłby możliwy bez odpowiednio rozwiniętej społecznej i fizycznej infrastruktury, w tym m.in. budynków, sieci wodociągowych czy infrastruktury transportowej i usługowej.

Dzięki postępowi naukowemu i rozwojowi wiedzy o budownictwie współczesna inżynieria lądowa może szczycić się spektakularnymi osiągnięciami. Zbudowane w ostatnich dziesięcioleciach liczne drapacze chmur, zapory, duże mosty, infrastruktura wodna, autostrady, stadiony i hale sportowe, kina i teatry itp. w dużej mierze kształtują miejskie i pozamiejskie krajobrazy. Nie należy jednak zapominać o mniej efektownych, choć równie istotnych sukcesach z punktu widzenia społeczeństw i gospodarki, jakimi są budynki mieszkalne, mniejsze mosty, drogi czy budynki przemysłowe. Pierwsza grupa wymienionych budowli to wybitne osiągnięcia inżynierii, stanowiące wyraz jej najwyższego kunsztu. Druga to codzienna „praca u podstaw” inżynierów budownictwa. Każda z nich jest równie ważna.

Rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny każdego kraju byłby niemożliwy bez wkładu inżynierów budownictwa, ich wykształcenia, fachowej wiedzy i doświadczenia. Wpływ ich działalności – w postaci różnorodnych budynków i infrastruktury – widać gołym okiem. Inżynierowie budownictwa cieszą się zwykle społeczną akceptacją, a nierzadko są wręcz podziwiani. Mimo dynamicznego rozwoju i bardzo nowoczesnych osiągnięć inżynieria często uznawana jest za raczej tradycyjną dziedzinę techniki. Takie podejście można zaobserwować w wielu krajach świata, nie wyłączając Europy.

W rzeczywistości inżynierowie budownictwa odgrywają szczególnie znaczącą rolę w postępie społecznym, gospodarczym i kulturowym. Co więcej – jest to zawód cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. To inżynierowie odpowiadają za bezpieczne użytkowanie budynków i infrastruktury. Jest to niezwykle istotny aspekt społecznej roli inżynierów budownictwa, o którym rzadko się pamięta. Oprócz działalności technicznej inżynierowie budownictwa coraz częściej muszą uwzględniać wpływ swoich decyzji na społeczeństwo. Aby temu sprostać, poszerzają oni swoją wiedzę z zakresu ekonomii i nauk społecznych.

Warto również zaznaczyć, że zawód inżyniera jest fascynujący. Po zakończeniu przedsięwzięcia inżynierowie mogą podziwiać efekty swojej pracy w postaci ukończonego mostu, portu, wieżowca, stacji metra, tunelu, autostrady, zapory wodnej czy choćby niewielkiego domu.

W przyszłości zawód inżyniera budownictwa będzie odgrywał fundamentalną rolę w stawianiu czoła licznym wyzwaniom, z którymi będziemy mierzyć się jako społeczeństwo. Świat zmierza nieubłaganie w kierunku coraz większej urbanizacji, co pociąga za sobą liczne problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe, z którymi dotąd człowiek nie miał do czynienia. Oprócz tego będziemy mierzyć się ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. Wszelkie aspekty inżynierii zostaną wystawione na próbę, jednak obszarami szczególnego zainteresowania będą transport, energetyka i kwestie dotyczące wody. Aby sprostać nowym wyzwaniom, inżynierowie budownictwa będą musieli tworzyć infrastrukturę zarówno wytrzymałą, jak i ekologiczną.

Inżynierowie będą również musieli proaktywnie wykorzystywać szanse na poprawę efektywności, jakie daje rewolucja cyfrowa, zwana niekiedy czwartą rewolucją przemysłową. Technologie cyfrowe oznaczają zarówno więcej automatyzacji w naszej branży, jak i błyskawicznie powiększający się zasób danych, które można wykorzystać, by jeszcze lepiej projektować, budować, obsługiwać i utrzymywać fizyczną infrastrukturę.

Mając na uwadze tę pokrótce zarysowaną sytuację, Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) postanowiła ogłosić rok 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa, którzy poprawiają poziom życia ludzi, uwydatnienie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa w krajach europejskich oraz przypomnienie kluczowej roli, jaką odegrają oni w zmaganiu się z wyzwaniami, jakim społeczeństwa będą musiały sprostać w przyszłości.

p.o. Prezesa ECCE

Włodzimierz Szymczak

Proklamacja (wersja angielska pdf)

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa