Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Normalizacja i polskie normy > OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 

Akty Prawne

Budownictwo
Samorząd zawodowy w budownictwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska i zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne i geodezja
Normalizacja i polskie normy
Ceny
Drogi
Prawo wodne
Zamówienia publiczne
Energetyka
Pozostałe
OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2012

 

M.P.2012.612 - pobierz plik pdf do wydruku

 

 

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:

I. Dyrektyw nowego podejścia wymagających oznakowania CE:

1) dyrektywa 2006/95/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywa 2009/105/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywa 2009/48/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywa 89/106/EWG wdrożona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywa 2004/108/WE wdrożona ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) dyrektywa 2006/42/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 701) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywa 89/686/EWG wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywa 90/385/EWG wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywa 93/15/EWG wdrożona ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) dyrektywa 93/42/EWG wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywa 94/9/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;

12) dyrektywa 94/25/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;

13) dyrektywa 95/16/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1270) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14) dyrektywa 97/23/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15) dyrektywa 98/79/WE wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywa 1999/5/WE wdrożona ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacjinych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;

17) dyrektywa 2000/9/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;

18) dyrektywa 2004/22/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19) dyrektywa 2009/142/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20) dyrektywa 2007/23/WE wdrożona ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia.

II. Dyrektyw bazujących na zasadach nowego podejścia lub globalnego podejścia nieprzewidujących oznakowania CE:

21) dyrektywa 94/62/WE wdrożona ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

22) dyrektywa 2008/57/WE wdrożona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia.

III. Innych dyrektyw wykorzystujących normy:

23) dyrektywa 2001/95/WE wdrożona ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;

24) dyrektywa 97/67/WE wdrożona ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia.


Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. (poz. 612)

Załącznik nr 1


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2006/95/WE

[1.75 MB]

Załącznik nr 2


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2009/105/WE

[175.69 KB]

Załącznik nr 3


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2009/48/WE

[163.74 KB]

Załącznik nr 4


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 89/106/EWG

[739.74 KB]

Załącznik nr 5


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2004/108/WE

[503.44 KB]

Załącznik nr 6


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2006/42/WE

[1.24 MB]

Załącznik nr 7


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 89/686/EWG

[633.45 KB]

Załącznik nr 8


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 90/385/EWG

[258.39 KB]

Załącznik nr 9


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 93/15/EWG

[217.38 KB]

Załącznik nr 10


WYKAZ NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 93/42/EWG

[718.62 KB]

Załącznik nr 11


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 94/9/WE

[324.10 KB]

Załącznik nr 12


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 94/25/WE

[258.45 KB]

Załącznik nr 13


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 95/16/WE

[199.71 KB]

Załącznik nr 14


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 97/23/WE

[481.17 KB]

Załącznik nr 15


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 98/79/WE

[231.29 KB]

Załącznik nr 16


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 1999/5/WE

[1.08 MB]

Załącznik nr 17


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2000/9/WE

[176.42 KB]

Załącznik nr 18


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2004/22/WE

[184.44 KB]

Załącznik nr 19


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2009/142/WE

[363.50 KB]

Załącznik nr 20


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2007/23/WE

[177.00 KB]

Załącznik nr 21


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 94/62/WE

[152.49 KB]

Załącznik nr 22


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2008/57/WE

[299.39 KB]

Załącznik nr 23


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 2001/95/WE

[222.89 KB]

Załącznik nr 24


WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 97/67/WE

[162.85 KB]

.
Poprawiony: sobota, 17 listopada 2012
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa