XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
poniedziałek, 25 czerwca 2012

W dniach 6-7 lipca 2012 r. w warszawskim hotelu Novotel odbędzie się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie zjazdu zostanie podsumowana działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2011 r.

Zgodnie ze statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwołuje go Krajowa Rada,  co najmniej raz do roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Obecna kadencja obejmuje lata 2010-2014.

Tegoroczny XI Sprawozdawczy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadzi prawie dwustu delegatów, wybranych na czteroletnią kadencję, przez 16 zjazdów okręgowych i reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przynależność do PIIB inżynierów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest obowiązkowa zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Obligatoryjność członkostwa daje Izbie m.in. możliwość kontroli przestrzegania prawa oraz sumiennego wykonywania zawodu zaufania publicznego przez osoby do niej należące.

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy zjazdu wysłuchają sprawozdań wszystkich organów Izby, podsumują działalność PIIB w 2011 roku oraz udzielą absolutorium władzom krajowym Izby.

Na obrady zostali zaproszeni posłowie i przedstawiciele rządu RP, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, reprezentanci branżowych i naukowo-technicznych organizacji budowlanych oraz mediów.

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2012