Ankieta PIIB o roli i miejscu samorządu zawodowego Drukuj
czwartek, 22 marca 2007

W połowie marca Biuro Rady Krajowej PIIB rozesłało do członków Izby ankietę, której efektem będzie m.in.współczesny profil inżyniera budownictwa a w szerszym kontekście odpowiedź na pytanie o rolę i miejsce samorządu zawodowego w Polsce.

Partnerem wykonawczym projektu jest poznańska agencja „Prelite”, której eksperci – pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej – stworzyli program badawczy oraz opracują wyniki badań i przygotują raport z konkretnymi wskazaniami, co do kierunku przyszłych działań. Prezentację raportu przewiduje się na VI Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, który odbędzie się w połowie czerwca b.r. .

Prawdopodobnie jest to pierwszy tego rodzaju projekt realizowany przez specjalistów uprawiających zawód zaufania publicznego.

W opinii prezesa PIIB prof. Z.Grabowskiego przypadająca w tym roku piąta rocznica utworzenia samorządu inżynierów budownictwa jest dobrym momentem na podsumowanie jego dotychczasowej pracy i określenie priorytetów jego działalności na następne lata.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010