PIIB podpisała umowę o współpracy z Wydawnictwem "Murator" Drukuj
czwartek, 22 marca 2007

Na początku marca PIIB podpisała z Wydawnictwem „Murator” umowę o współpracy, w ramach, której m.in. Izba objęła patronat nad dwoma akcjami wydawnictwa skierowanymi do inwestorów indywidualnych: ”Cieplejszy dom to się opłaca” oraz „Dom bez azbestu – bezpieczny i zdrowy”. .

Zgodnie z porozumieniem wydawnictwo na łamach wydawanych przez siebie czasopism m.in.:”Muratora”, ”Zbuduj dom” i „Architektura – murator” będzie informować o bieżącej działalności PIIB, o korzyściach płynących z zatrudniania inżynierów należących do Izby, a także uczestniczyć „ w innych przedsięwzięciach podejmowanych przez samorząd w zakresie określonym umową”.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010