Seminarium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Drukuj
niedziela, 11 listopada 2007

W dniach 5-6 października b.r. w Otwocku koło Warszawy odbyło się seminarium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i okręgowych komisji poświęcone aktualnym problemom orzecznictwa. Program obejmował 4 sesje, których moderatorami byli: prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący KKK, oraz pozostali członkowie prezydium – Piotr Koczwara, Marian Płachecki i Janusz Krasnowski. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy pomiędzy okręgowymi komisjami jako organami I instancji, a komisją krajową jako organem drugiej instancji. Podkreślono prawo nadzoru KKK w stosunku do komisji okręgowych. . Przedmiotem dyskusji były także: zasady prowadzenia książki praktyki zawodowej przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane, uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli Unii Europejskiej oraz interpretacja zakresu specjalności nadawanych inżynierom na podstawie aktów prawnych od 1928r. aż do chwili obecnej. Przekazano informacje o przygotowaniach do X sesji egzaminacyjnej. Ustalono także terminy przyszłorocznych egzaminów. XI sesja odbędzie się 16.V.2008, a XII 28.XI.2008.

Profesor Z. Grabowski podziękował członkom komisji kwalifikacyjnych za pracę, w wyniku, której Izba stale powiększa się o nowych członków. Zwrócił także uwagę na potrzebę opracowania standardów programowych dla poszczególnych uczelni technicznych zgodnie ze specjalnościami uprawnień budowlanych nadawanymi przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010