Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > Dni Inżyniera Budownictwa na "Budmie 2008"

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Dni Inżyniera Budownictwa na "Budmie 2008" PDF Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2008

„Przed Polską pojawia się szansa dokonania cywilizacyjnego skoku, związana z przyznanymi przez UE dużymi środkami finansowymi m.in. na budowę i rozbudowę infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniczej” – powiedział 22 stycznia prof. Zbigniew Grabowski, prezes PIIB, podczas otwarcia „Dni Inżyniera Budownictwa” zorganizowanych w ramach poznańskich targów Budma. Gospodarzami pierwszej sesji były: WOIIB, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych PZiTB. Patronat objęły: Ministerstwo Infrastruktury i PIIB. Wśród honorowych uczestników byli obecni m.in.: Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury, Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Krzysztof Tchórzewski, zastępca przewodniczącego. .
Olgierd Dziekoński zapoznał licznie zgromadzonych uczestników spotkania z planami ministerstwa dotyczącymi nowelizacji i wprowadzenia nowych aktów prawnych w zakresie – jak się wyraził – ładu budowlanego. Ład budowlany – jego zdaniem – składa się z trzech elementów: racjonalnego prawa, skutecznych instytucji i etycznych zachowań uczestników procesu inwestycyjnego, czyli inwestorów, projektantów i wykonawców. „Jeśli zapomnimy o wymiarze etycznym, to samymi, prawnymi i instytucjonalnymi zmianami, tego ładu nie osiągniemy” – powiedział.

Pierwsza grupa zmian legislacyjnych wg. słów min. Dziekońskiego będzie dotyczyć racjonalizacji procesu inwestycyjnego. „Świadomie użyłem słowa, racjonalizacja, bo pojęcie „uproszczenie” ma pewne negatywne konotacje” – dodał. Projekt ustawy „o zmianie ustawy na rzecz racjonalizacji procesu inwestycyjnego” wynika m.in. z potrzeby dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego. Zwrócił też uwagę na fakt, że już w czerwcu 2007 roku Komisja Europejska skrytykowała polski rząd za niezrealizowanie czterech dyrektyw. Są to dyrektywy: o udziale społeczeństwa w sporządzaniu niektórych ważnych programów, o ocenie oddziaływania na środowisko, o dostępie do sprawiedliwości i tzw. dyrektywa siedliskowa. Ich nie wprowadzenie w naszym prawodawstwie jest zagrożone poważnymi sankcjami ze strony Unii Europejskiej.

Zmianą bardzo istotną, zwłaszcza dla inwestorów, będzie zastąpienie decyzji „zezwolenia na budowę” – formułą rejestracji. „Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której procedura uzyskiwania zgody urbanistycznej będzie ściśle powiązana z oceną oddziaływania na środowisko” – stwierdził. Podobne zasady mają obowiązywać przy oddawaniu obiektu do użytku. Przed skierowaniem do sejmu – prawdopodobnie we wrześniu tego roku – projekt zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Drugi pakiet ustaw dotyczyć będzie zmian i propozycji w zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym i rozwoju urbanistycznym miast. Trzecia grupa propozycji przedłożeń Ministerstwa Infrastruktury, ma dostosować polski system zarządzania miastami do standardów europejskich.

Drugi dzień spotkania poświęcony był budowie i modernizacji polskiej infrastruktury drogowej i kolejowej do 2013 roku. Zdaniem min. Dziekońskiego na realizację programu drogowego wydamy 121 mld złotych, a unijny wkład w unowocześnienie kolejnictwa wyniesie ok. 5 mld euro. Prawie 383 mln euro skierowane zostanie na rozbudowę 8 portów lotniczych funkcjonujących w sieci TEN-T. Całkowita wartość wsparcia finansowego inwestycji lotniczych wyniesie ok.1 mld euro. Min. Dziekoński podkreślił, że stopień wykorzystania unijnych dotacji będzie zależeć od dobrej współpracy: GDDKiA, PKP, PLK i Portów Lotniczych.

Andrzej Maciejewski z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przestawił program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej do 2012 roku. Zwrócił także uwagę na czynniki mogące opóźnić realizację planów m.in.: zbiurokratyzowanie wewnętrznych procedur w administracji rządowej, przepisy prawne utrudniające przygotowanie i realizację inwestycji oraz tendencję do obniżania wydatków na utrzymanie istniejącej sieci dróg.

Dr Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i jednocześnie sekretarz Rady Krajowej PIIB  wykazał w swoim wystąpieniu, że istotną barierą dla projektantów i wykonawców jest nadmiar ustaw i rozporządzeń. Obecnie aż 25 ustaw i 75 rozporządzeń ministerialnych reguluje te kwestie. Wiele z nich jest zbyt szczegółowych jak np. rozporządzenie o składzie betonu i w efekcie niepotrzebnych. Niektóre mogłyby być zastąpione instrukcjami.

Organizatorami drugiej sesji Dni Inżyniera Budownictwa na targach „Budma” były: WOIIB, Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, PKP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa