Uczelnie powinny podnieść standardy nauczania Drukuj
piątek, 08 lutego 2008

„Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie dążyła do tego, aby wyższe uczelnie techniczne, kształcące przyszłych inżynierów budownictwa określiły, które z 48 specjalności znajdujących się w ich ofercie odpowiadają 9 nadawanym przez nasz samorząd" - powiedział 6 lutego prof. Z. Grabowski podczas obrad Prezydium Rady Krajowej PIIB. Zdaniem Prezesa Izby szkoły – zwłaszcza niepubliczne –powinny to uczynić w interesie swoich absolwentów ,aby w przyszłości nie mieli oni trudności w uzyskiwaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.

W opinii prof. Kazimierza Szulborskiego, przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na uczelniach nadal trwa chaos w zakresie programów.” Można zauważyć tendencję do redukowania liczby godzin, zwłaszcza na przedmiotach podstawowych”- dodał.
Pełny obraz sytuacji-jego zdaniem-komisja będzie miała pod koniec marca.
Andrzej Orczykowski, dyrektor Biura Rady Krajowej, przypomniał, że podstawowym celem prac KKK jest opracowanie minimów programowych dla uczelni kształcących przyszłych inżynierów budownictwa.

Prezydium Rady Krajowej zapoznało się także z projektami nowego regulaminu uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców przygotowanymi przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Zdaniem prof. Z. Grabowskiego, w nowych przepisach powinien być zapis mówiący o konieczności znajomości języka polskiego. Wynika on z odpowiedniej dyrektywy Unii Europejskiej, choć prace nad nową, polską ustawą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych cudzoziemców jeszcze trwają.” Identyczne kryterium wprowadzili już Czesi i Węgrzy”- stwierdził.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010