Zapowiedź prasowa Drukuj
wtorek, 22 kwietnia 2008

24 kwietnia br. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 6/8 odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych ,stałych Podkomisji : ds.  transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych i ds. transportu drogowego i drogownictwa. Podczas posiedzenia omówione zostaną m.in. postulaty PIIB w zakresie specjalności i specjalizacji osób, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w kolejnictwie i drogownictwie oraz problemy budowy i rozbudowy sieci kolejowej i drogowej w Polsce.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010