Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > Paszporty energetyczne tylko dla ekspertów.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Paszporty energetyczne tylko dla ekspertów. PDF Drukuj Email
piątek, 19 września 2008

TYLKO WYKWALIFIKOWANI EKSPERCI PO MAGISTERSKICH STUDIACH WYŻSZYCH NA KIERUNKACH: ARCHTEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ELEKTROTECHNIKA LUB POKREWNYCH POWINNI SPORZĄDZAĆ CERTYFFIKATY ENERGETYCZNE.

Polska  Izba Inżynierów Budownictwa w liście z dnia 17.09.2008r. do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury zaprotestowała przeciwko ponownym nieuwzględnieniu w nowej wersji nowelizacji Prawa Budowlanego (z 8 09 2008 r.) dotyczącej sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, niektórych istotnych wniosków zgłaszanych w bezprecedensowych, ogólnopolskich konsultacjach społecznych przez środowiska inżynierskie.

Sprzeciw samorządu zawodowego inżynierów budownictwa budzi także przygotowywanie nowego projektu w trakcie procesu uzgadniania kompleksowej zmiany Prawa Budowlanego.

„ Zastosowana metoda legislacyjna może wskazywać na … niezgodną z zasadami tworzenia prawa chęć wprowadzenia bocznym wejściem nieakceptowanych społecznie zmian.” – czytamy w liście podpisanym przez prof. Z. Grabowskiego, prezesa Izby.

PIIB nie akceptuje przede wszystkim idei przyznania wszystkim osobom, które ukończyły studia magisterski na dowolnym kierunku, odbyły 50 – godzinne szkolenie i zdały egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa prawa do wydawania tzw. paszportów energetycznych dla budynków.

W opinii Izby ten zapis w projekcie ustawy jest przykładem niewłaściwej implementacji Dyrektywy 2002/91/EC, a ponadto jest sprzeczny z jej art.10.
„Według tego artykułu świadectwo energetyczne powinno być wykonywane w sposób należyty przez wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów….
Przykłady: Niemiec, Belgii, Włoch i Wielkiej Brytanii pokazują, że do uzyskania prawa do sporządzania świadectwa energetycznego budynku potrzebne jest wyższe wykształcenie zawodowe.

W opinii Izby nie jest możliwe „ uzyskanie takiej wiedzy po odbyciu jedynie kursu bez podbudowy zdobytej na studiach zawodowych.”

PIIB wnioskuje, aby prawo do wydawania tzw. paszportów energetycznych miały osoby, które:
- ukończyły studia wyższe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewnych,
- posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej i są członkami PIIB lub odbyły szkolenie i zdały egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Izba ponownie proponuje wykreślenie z projektu, zapisu zabraniającego uczestnikom procesu budowlanego sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Uważa bowiem, że osoby projektujące obiekt budowlany lub kierujące pracami budowlanymi mogą swoją wiedzę o budynku wykorzystać przy wystawianiu tzw. paszportu energetycznego.

Obowiązek posiadania po 1 stycznia 2009 roku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku potocznie zwanej paszportem lub certyfikatem energetycznym wynika z Dyrektywy 2002/91/EC.
O tego momentu będzie on obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z dnia 15.12.2000 roku. Aktualnie zrzesza ok. 107tys. członków w 16 izbach okręgowych.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa