XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 12 czerwca 2015

19-20 czerwca br. w warszawskim hotelu Novotel mieszczącym się przy ul. 1-go Sierpnia 1 odbędzie się XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad zostanie oceniona działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2014.

W zjeździe udział weźmie około 200 delegatów wybranych na czteroletnią kadencję, przez 16 okręgowych zjazdów, reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Zgodnie ze statutem PIIB, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwołuje go Krajowa Rada,  co najmniej raz do roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Obecna kadencja obejmuje lata 2014-2018.

Na tegoroczny zjazd zostali zaproszeni m.in. posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, szefowie branżowych i naukowo-technicznych organizacji budowlanych.

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB wysłuchają sprawozdań wszystkich organów Izby oraz podsumują działalność PIIB w 2014 roku.