Polski inżynier prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa! Drukuj
poniedziałek, 27 października 2014

17-18 października br. Warszawa była gospodarzem 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. European Council of Civil Engineers – ECCE) zorganizowanego we współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad Włodzimierz Szymczak – członek PIIB objął stanowisko prezydenta ECCE.

Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) skupia przede wszystkim stowarzyszenia i organizacje inżynierów budownictwa działające w krajach europejskich. Promuje najwyższe standardy techniczne i etyczne w budownictwie, propaguje edukację europejskich inżynierów, szeroko działa na rzecz rozwoju badań naukowych i nowych technologii, a także idei budownictwa zrównoważonego. Wspiera także swobodę świadczenia usług inżynierskich na rynku europejskim. ECCE, poprzez swoich stałych przedstawicieli w Brukseli, blisko współpracuje z organami Unii Europejskiej, a także innymi organizacjami inżynierskimi i technicznymi.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została jednomyślnie przyjęta w poczet członków ECCE w maju 2010 r. Podczas 56. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Dubrowniku prezydentem elektem ECCE został wybrany Włodzimierz Szymczak. W czasie tegorocznych październikowych obrad ECCE objął on urząd prezydenta po Fernando Branco. Po raz pierwszy w funkcjonowaniu ECCE polski inżynier jest prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa!

Podczas 60 Zgromadzenia Ogólnego ECCE odbyła się także (17 października) III Międzynarodowa konferencja ECCE i PIIB pt. „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym”.

Włodzimierz Szymczak

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (1979 r.), specjalizacja ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja.

Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze Nr St.526/81 specjalność instalacyjno-inżynieryjna instalacje sanitarne oraz licencję Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2002 r.).

Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 2002 r. i członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB. W latach 2010–2014 – był członkiem Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kadencji 2010–2014.

W latach 2008–2010 był członkiem wspólnej (ECCE i ECEC) Grupy Roboczej do spraw małych i średnich przedsiębiorstw (Small Business Working Group).

Od 2010 do 2014 r. delegat Polski do Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE).