PIIB występuje w obronie swoich członków posiadających uprawnienia do adaptacji projektów powtarzalnych! Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2014

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w związku z pojawiającymi się ostatnio przypadkami kwestionowania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień posiadanych przez członków PIIB w zakresie „adaptacji projektów powtarzalnych” wystosowała pisma wyrażające sprzeciw wobec takiego postępowania do Roberta Dziwińskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojciecha Gęsiaka, prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Pomimo zamieszczonego w 2006 r. na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym zakresie, które PIIB popiera, organy administracji nie stosują go powołując się na krzywdzące członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, stanowisko Izby Architektów RP. Przyczynia się to do odebrania praw nabytych oraz nierównego traktowania osób posiadających uprawnienia w zakresie „adaptacji projektów powtarzalnych”, gdyż są one w różnych urzędach różnie interpretowane.
Dlatego też PIIB zwróciła się do Roberta Dziwińskiego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o podjęcie działań mających na celu zaprzestanie tego procederu.

Poniżej załączamy skan pisma skierowanego do R. Dziwińskiego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Wojciecha Gęsiaka prezesa Izby Architektów RP.

 

Załącznik 1 - pismo skierowane do R. Dziwińskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Załącznik 2 - pismo skierowane do W. Gęsiaka, prezesa Izby Architektów RP