XXII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane Drukuj
poniedziałek, 25 listopada 2013

22 listopada br. we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju.

Ambicje rozwijania kariery zawodowej w branży budowlanej nie maleją. Liczba kandydatów do zdobycia uprawnień budowlanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej, która rozpoczęła się o godz. 10.00 pisemnym testem we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce, jest porównywalna z poprzednimi sesjami.

Do 16-stu izb okręgowych wniesiono łącznie ponad 2300 nowych wniosków o nadanie uprawnień. Zdecydowana większość kandydatów ubiega się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nieliczni natomiast rozszerzają posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną.

Wyniki kwalifikacji wniosków przeprowadzonej przez okręgowe komisje kwalifikacyjne potwierdzają wzrost świadomości prawa i znajomości wymogów formalnych wśród kandydatów. Najczęstszą przyczyną niedopuszczenia do egzaminu jest niezaliczenie praktyki zawodowej z powodów merytorycznych, natomiast przeszkody formalne tylko w mniejszym stopniu eliminują kandydatów na tym etapie postępowania.

W skali kraju do XXII sesji egzaminacyjnej pozytywnie zakwalifikowano średnio 96,8% wniosków. Należy przypomnieć, że również w tej sesji ponad 20% osób zdających egzaminy stanowią kandydaci, którzy przeszli pozytywną kwalifikację w sesjach poprzednich, ale względy losowe wymusiły odroczenie terminu lub niepomyślny wynik egzaminu zmusił je do ponownego poddania się weryfikacji swoich umiejętności i kompetencji.

Łącznie w sesji jesiennej 2013 okręgowe komisje kwalifikacyjne są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane dla blisko 3000 osób.

Najbardziej oblegane izby to:

  • Mazowiecka OIIB , Śląska OIIB, Małopolska OIIB – wszystkie ponad 250 kandydatów
  • Wielkopolska OIIB, Dolnośląska OIIB – blisko 200
  • Podkarpacka OIIB, Lubelska OIIB – ponad 160

Najmniejszą liczbę kandydatów odnotowano w Lubuskiej OIIB. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.

Od 23 listopada br. rozpoczęły się egzaminy ustne dla osób, które zdały pisemną część egzaminu.