Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej Drukuj
środa, 25 września 2013

24 września br. odbyło się w Sejmie RP wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, II transza dotycząca zawodów budowlanych, finansowych i transportowych (projekt z 17 lipca 2013 r. – druk nr 1576). Uczestniczyli w nim przedstawiciele PIIB na czele z A. R. Dobruckim, prezesem KR PIIB, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili opinię środowiska zawodowego odnośnie zaproponowanych zmian.

Stanowisko PIIB w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej oraz propozycji zmian zgłoszonych przez Izbę Architektów RP zostało złożone do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Treść stanowiska PIIB