Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2012 R.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2012 R. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2013

POWIĘKSZAMY NASZE SZEREGI
* 115 663 – członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2012 r.,
* 5798 nowych członków przyjęto w 2012 r.,
* 54,38% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat,
* 62 396 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,95%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21831 członkami (18,87%), a trzecie instalacje elektryczne liczące 16 829 osób (14,55%),
* 22 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

UMACNIAMY NASZE STRUKTURY
* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB,
* 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach,
* 2657 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB,
* 17 199 członków liczyła w 2012 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB.

KOBIETY W NASZYM SAMORZĄDZIE
* 11,45% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88,55% mężczyźni,
* 5225 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 i jest to największa damska reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza jest również grupa wiekowa 56-65 i wynosi 37092
* 63% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 36% stanowią technicy i 2% majstrowie.

DOSKONALIMY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
* 30 401 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę w 2012 r. Najwięcej w Mazowieckiej OIIB ponad 7 tys. osób i Śląskiej OIIB – około 4 tys. osób,
* ponad 25% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach w 2012 r.,
* ponad 1,6 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby w 2012 r.,
* 3163 członków naszej Izby uczestniczyło w konferencjach i wycieczkach technicznych.
* 3 tyle szkoleń e-learningowych pojawiło się na naszej stronie internetowej, rozpoczynając nową propozycję szkoleniową – e-learning, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie na stronie znajduje się 9 szkoleń.

JESTEŚMY SAMORZĄDEM OTWARTYM
* 4921 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2012 r
* 9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych,
* 32 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego.
* 16 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Osoby, które w 2012 r. wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały siedem państw: Niemcy, Irlandię, Francję, Czechy, Włochy, Hiszpanię i Wlk. Brytanię.

PRZESTRZEGAMY ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ
* 520 spraw wpłynęło w 2012 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w tym: 424 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 63 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 33 pozostawały poza kompetencją Izby,
* 491 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 68 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 423 z odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2012 r. - 150 spraw było w toku.

SPRAWUJEMY NADZÓR NAD NALEŻYTYM WYKONYWANIEM ZAWODU
* 2 sprawy wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2012 r. z tytułu odpowiedzialności zawodowej jako do sądu I instancji i 32 sprawy (24 odpowiedzialność zawodowa i 8 odpowiedzialność dyscyplinarna) jako do sądu II instancji.
* 188 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 174 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 14 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 86 sprawach; w 34 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 23 sprawach umorzyły postępowania, w 30 sprawach orzekły o zatarciu kary, a 112 pozostało w toku.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa