Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 16 października 2012

11 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołany z okazji 10-lecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych członków PIIB oraz przyjęto Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła swój Jubileusz w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, do której przybyli posłowie RP, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje zagranicznych organizacji budowlanych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-techniczych i delegaci na Krajowy Zjazd PIIB. W uroczystości udział wzięli m. in.: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik i Piotr Styczeń, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, przewodniczący pierwszego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Kuś oraz przewodniczący drugiego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele zagranicznych organizacji budowlanych m.in. prezydent Światowej Rady Inżynierów Budownictwa Emilio Colon, prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa Gorazd Humar i prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów Josef Robl.

Nadzwyczajny Jubileuszowy Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadził prof. Zbigniew Kledyński wiceprezes PIIB, który 10 lat temu – w dniach 28-29 września 2002 r. – przewodniczył I Zjazdowi PIIB.

– Powstanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa było i jest wiekopomnym wydarzeniem dla środowiska budowlanego oraz demokratycznego państwa polskiego. Została zrealizowana szczytna idea z końca lat 30-tych XX w. powołania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – powiedział Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady PIIB rozpoczynając Zjazd.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz gratulując Izbie osiągnięć stwierdził, że wszystkie obowiązki, działania i inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa angażują społecznie potencjał intelektualny i organizacyjny wielu tysięcy członków Izby. Marszałek zauważył, że: – Ranga społeczna inżyniera budownictwa w tych 10 latach wzrosła. Jest to z pewnością wynikiem standaryzacji wymogów i wysokich standardów merytorycznych oraz etycznych, jakie stawia się przed inżynierami.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, którego przesłanie odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekański, napisał że: „Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa dobrze wykonuje powierzoną mu misję publiczną, wypełniając wiele funkcji, które niegdyś należały do administracji państwowej i sądownictwa. (…) Ponad 116 tysięcy inżynierów skupionych w PIIB odgrywa ogromną rolę w polskim życiu gospodarczym. To wysoce profesjonalna kadra, która realizuje i nadzoruje wszystkie inwestycje budowlane w naszym kraju”.

Andrzej Roch Dobrucki w swoim wystąpieniu podsumował dotychczasową działalność Izby oraz omówił plany na przyszłość. W pierwszej części przemówienia przedstawił początkowy okres funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, m.in. tworzenie struktur organizacyjnych, przejmowanie od państwa niektórych zadań, np. nadawanie uprawnień budowlanych, nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz uznawanie kwalifikacji cudzoziemców. PIIB przejęła również zadania związane z przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia budowlane, usprawniając w skali kraju procedury egzaminacyjne. W trosce o podwyższanie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa Izba przeprowadziła wiele szkoleń zawodowych dla swoich członków. Stała się także kompetentnym partnerem dla Sejmu i Senatu oraz ministerstw, szczególnie w procesie legislacyjnym. Dzięki podejmowanym działaniom udało się w znacznym stopniu uporządkować ład kompetencyjny w strukturach wykonawstwa budowlanego. Izba aktywnie współpracuje także z wyższymi szkołami technicznymi w kształtowaniu programów nauczania. PIIB nawiązała również współpracę ze swoimi odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Andrzej R. Dobrucki podziękował przedstawicielom stowarzyszeń naukowo-technicznych, które aktywnie uczestniczyły i wspierały działania PIIB w początkowym okresie funkcjonowania. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierował do członków Izby, którzy budowali podstawy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podkreślił także, że członkowie PIIB zawsze będą dążyć do uzyskania wysokiej, społecznej oceny swojej pracy.

Na koniec obrad zgromadzeni delegaci przyjęli przez aklamację Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB. Podkreślono w niej rolę i znaczenie samorządu zawodowego w strukturach państwa, podziękowano członkom Krajowego Komitetu Organizacyjnego oraz przedstawiono podstawowe cele działalności. W Rezolucji wyrażono także przekonanie, że PIIB „dobrze służy społeczeństwu i przyczynia się do wzrostu prestiżu zawodu inżyniera budownictwa”. Zaapelowano także do wszystkich członków Izby o twórcze i odpowiedzialne wykonywanie zawodu dla dobra Polski i Polaków.

Na uroczystości minister Olgierd Dziekoński wręczył zasłużonym członkom Izby ordery i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki narodowej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Orczykowski, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Kazimierza Szulborskiego i Ryszarda Trykosko. Minister wręczył również 8 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Otrzymali je: Ewa Barcicka, Ryszard Dobrowolski, Zygmunt Garwoliński, Mieczysław Grodzki, Józef Krzyżanowski, Zbigniew Mitura, Tadeusz Olichwer i Andrzej Pieniążek.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa