Przybyło inżynierów z uprawnieniami Drukuj
poniedziałek, 19 grudnia 2011

2260 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2011 r. W niektórych okręgowych izbach wręczono już decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.

Do pierwszego etapu II sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2011 r., czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju ponad 2600 osób. Najwięcej zdających było w izbie mazowieckiej (około 300 osób), następnie śląskiej (ponad 290 osób), małopolskiej (ponad 280 osób), dolnośląskiej (ponad 240) i pomorskiej (ponad 220). Najmniej osób zdających na uprawnienia budowlane było w izbach lubuskiej i opolskiej (po 50 osób), ale jest to też zrozumiałe, gdyż są to najmniejsze izby w strukturze PIIB.

Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane dopuszczono w kraju prawie 2540 osób. W sumie we wszystkich izbach okręgowych egzamin ustny zdało 2260 osób. Najlepiej odpowiadali zdający egzamin ustny w izbach: opolskiej, lubelskiej, zachodniopomorskiej, warmińsko-mazurskiej i łódzkiej.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Uroczystość wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin, to szczególne wydarzenie dla każdej z nich i dla każdej z okręgowych izb. Towarzyszy im zawsze podniosła atmosfera. Pierwsze ceremonie już się odbyły m.in. w izbie podlaskiej, opolskiej i zachodniopomorskiej. Następne zaplanowano na początku 2012 r.