Andrzej Dobrucki - nowy prezes Krajowej Rady PIIB Drukuj
sobota, 19 czerwca 2010

Nowym prezesem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podczas trwających w dn. 18-19 czerwca obrad  IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB został wybrany Andrzej Roch Dobrucki. Będzie pełnił tę funkcję w czasie rozpoczynającej się trzeciej  kadencji  funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przypadającej  na lata 2010-2014.

.

Tegoroczny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził prawie dwustu delegatów z wszystkich 16 okręgowych izb inżynierskich działających w kraju. W obradach udział wzięli posłowie RP: Janusz Piechociński i Wiesław Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Olgierd Dziekoński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Robert Dziwiński, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich – Jerzy Grochulski, Sekretarz Generalny NOT – Jerzy Gumiński, Przewodniczący Kongresu Budownictwa – Roman Nowicki. Na Zjazd przybyły także zagraniczne delegacje z zaprzyjaźnionych samorządów inżynierskich. Słowacką Izbę reprezentował D. Majduch i V. Mozgay, Bułgarską Izbę Inżynierów – N. Kirkova-Hadjo i T. Tuzharov oraz Hiszpańską Izbę Inżynierów i Portowców – J. Granero Megias. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych.

W czasie pierwszego dnia obrad dokonano podsumowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2009 r., przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszystkich organów Izby oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB. Ważnym akcentem tego dnia obrad był wybór nowych władz PIIB na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014 r.

W ich wyniku prezesem Krajowej Rady PIIB na kadencję 2010-2014 został wybrany Andrzej Roch Dobrucki. Stanowisko przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej objął Tadeusz Durak. Pracom Krajowego Sądu Dyscyplinarnego będzie przewodniczył  Gilbert Okulicz-Kozaryn, natomiast na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Mariana Płacheckiego.