Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
PIIB o minimach programowych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 marca 2007

21 marca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów budownictwa. Jednym z ważniejszych tematów spotkania było stanowisko Izby w sprawie minimów programowych, którego projekt przedstawił przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej prof. Kazimierz Szulborski. Formalną podstawą opiniowania programów studiów jest Ustawa o Samorządzie Zawodowym w Budownictwie (art. 8, punkt 7), która daje Izbie prawo oceniania minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa, oraz prawo składania wniosków do właściwych instytucji. . Celem opiniowania, które jest dobrowolne powinno być dopasowanie programu uczelni wyższych kształcących inżynierów do wymagań stawianych absolwentom przez Izbę w zakresie nabywania kwalifikacji potrzebnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdaniem prof. Kazimierza Szulborskiego wiele uczelni niepaństwowych dosyć swobodnie podchodzi do programu i jakości studiów w zakresie przedmiotów zawodowych ograniczając liczbę godzin przedmiotów specjalistycznych lub obniżając wymagania w stosunku do kadry dydaktycznej. W opinii przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej taka sytuacja może poważnie zagrozić uznawaniu dyplomów polskich uczelni technicznych za granicą. „Już zdarzają się przypadki, że dyplomy niektórych naszych szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia są uznawane w niektórych krajach Unii Europejskiej jedynie na poziomie średnim”- mówił prof. K. Szulborski. Zdaniem prezesa Izby prof. Z. Grabowskiego jednym ze skutecznych sposobów na zahamowanie tego procesu mogłoby być ogłoszenie przez PIIB listy szkół wyższych, które spełniają normy programowe przygotowane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna postuluje aby liczba godzin przedmiotów zawodowych na studiach pierwszego stopnia (inżynierskie) wynosiła 1275, jednak nie mniej niż 1200, a na studiach drugiego stopnia (magisterskie) 612 godzin, ale nie mniej niż 600.

W dalszej części obrad Rada Krajowa PIIB między innymi: uchyliła uchwałę mazowieckiej O IIB ws. łączenia stanowisk, oraz przyjęła informację Komisji Uchwał i Wniosków o realizacji postulatów zgłoszonych przed i po Nadzwyczajnym Zjeździe samorządu, który odbył się w lutym bieżącego roku.

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa