Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB PDF Drukuj Email
środa, 18 lipca 2007

W dniach 22–23 czerwca br. w Warszawie odbył się VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, w którym uczestniczyło 176 delegatów. W pierwszym dniu obrad wybrano władze zjazdu oraz członków Komisji. Przewodniczącym zgromadzenia został Zdzisław Binerowski, szef Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Pierwszą część spotkania wypełniły wystąpienia zaproszonych gości oraz przedstawienie sprawozdań centralnych organów Izby za ubiegły rok. .

Zagraniczne organizacje inżynierskie reprezentowali: Mirko Okreškovic – prezydent ECEC, dr Salem Akram – Instytut Budownictwa z Wielkiej Brytanii oraz Milan Hurak i Dušan Misik ze Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wśród gości krajowych byli m.in.: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, wiceminister w Ministerstwie Budownictwa, Andrzej Urban – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wiktor Piwkowski – prezes PZITB, Jerzy Grochulski – sekretarz Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stanisław Wierzbicki – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Roman Nowicki – przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego.

W swoim wystąpieniu wiceminister E. Janiszewska – Kuropatwa przedstawiła główne cele przygotowywanej przez resort ustawy – Prawo budowlane. Jej zdaniem ma ona przede wszystkim uprościć procedury procesów inwestycyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo w budownictwie. Odniosła się także do kwestii nadawania uprawnień budowlanych, które według pomysłu ministerstwa powinny być przeniesione do ustawy o samorządach zawodowych inżynierów budownictwa i architektów. Zgłosiła przy tym gotowość resortu do wypracowania wspólnej koncepcji z obiema izbami w terminie 30 dni.

Prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Grabowski zaapelował do uczestników zjazdu m.in. „o pełne zaangażowanie, o solidną, zgodną z zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami etyki – pracę zawodową”. Podkreślił także, że „władze państwowe powinny mieć świadomość potrzeby takich zmian w przepisach legislacyjnych, które z jednej strony ułatwią procesy inwestycyjne, a z drugiej przyspieszą wyrównywanie różnic płacowych w budownictwie pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej”.

Zwrócił także delegatom uwagę na potrzebę stałego samokształcenia. „Niestety udział w szkoleniach jest niezadowalający, kształtuje się w skali całej Izby na poziomie 30% rocznie” – powiedział prof. Z. Grabowski.

Bardzo istotna dla wzajemnych relacji obu organizacji była deklaracja Wiktora Piwkowskiego, który podkreślił „nieustające braterstwo PZITB i PIIB”. Zwrócił także uwagę na problem rzeczoznawstwa budowlanego.

W dalszej kolejności delegaci przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz udzielili absolutorium Radzie Krajowej 124 głosami, 20 delegatów było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. Zjazd przyjął także budżet PIIB na 2008 rok, w wersji proponowanej przez Radę Krajową.

Wiele emocji wśród niektórych uczestników Zjazdu wywołał projekt nowych zasad gospodarki finansowej referowany przez skarbnika Rady Krajowej Andrzeja Jaworskiego. Najwięcej poprawek do tego dokumentu zgłosił przedstawiciel Mazowieckiej OIIB Mieczysław Grodnicki. Po burzliwej dyskusji delegaci zdecydowali, że wspomniany dokument wraz z poprawkami będzie omawiany na następnym zjeździe, a do tego czasu będą obowiązywały dotychczasowe regulacje.

Nie udało się także przeprowadzić merytorycznej ­dyskusji nad projektami zmian w statucie i regulaminach organów Izby przygotowanymi przez Radę Krajową z powodu zgłoszenia przez część delegatów wielu poprawek. Na wniosek prof. Z. Grabowskiego uczestnicy zgromadzenia skierowali dokumenty wraz z korektami do Komisji Uchwał i Wniosków z zamiarem powrotu do tej kwestii za rok.

Zjazd nie uchylił niektórych uchwał Mazowieckiej OIIB, co proponowała Rada Krajowa. Próba kompromisu zaproponowana przez Prezydium Zjazdu, mająca na celu osiągnięcie konsensusu, z powodu postawy niektórych delegatów Mazowieckiej Izby nie powiodła się. Najwięcej kontrowersji wywołały uchwały Zjazdu i Rady Mazowieckiej Izby w sprawie niełączenia funkcji. W opinii Rady Krajowej są one niezgodne z prawem. Po dyskusji Wiesław Olechnowicz, przewodniczący Mazowieckiej Izby, zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Zadeklarował jednocześnie gotowość spotkania się w najbliższym czasie z władzami Rady Krajowej w celu wyjaśnienia spornych kwestii. Ostatecznie delegaci w głosowaniu zamknęli dyskusję nad tym tematem. Wniosek poparło 98 delegatów, 8 wstrzymało się od głosu, a 38 zagłosowało przeciw.

Uczestnicy Zjazdu uzupełnili skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Nowym sędzią wybrano Ewę Zielińską z Pomorskiej OIIB. Nowym członkiem KKK został Edward Woźniak z Lubelskiej OIIB.

Delegaci podjęli uchwały o ustanowieniu: „Honorowego Medalu PIIB” i „Honorowej Odznaki PIIB”.

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa