Komunikat grupy B8 Drukuj
środa, 29 sierpnia 2007

Grupa B-8 o poselskich propozycjach zmian w ustawach budowlanych

28 sierpnia 2007 roku w siedzibie Krajowej Izby Architektów w Warszawie odbyło się 19 posiedzenie Grupy B-8. PIIB reprezentowali: prezes PIIB prof. Z. Grabowski i wiceprezes Z. Kałkowski. Głównym tematem dyskusji nieoczekiwanie stały się propozycje zmian zgłoszone przez grupę posłów w niektórych ustawach dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz niektórych innych ustawach (druk sejmowy nr 2092 z 23 08 07 r.) oraz Prawie budowlanym i Kodeksie cywilnym (druk sejmowy nr 2090). .

Pierwsze czytanie projektów ustaw odbyło się 28 sierpnia na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Pod nieobecność wiceminister budownictwa E. Janiszewskiej-Kuropatwy przedłożenia zaprezentowała dyr. Elżbieta Szelińska.

Jej zdaniem – oba dokumenty, choć są inicjatywą poselską powstały w Ministerstwie Budownictwa. Ich celem – w intencji autorów – jest: uproszczenie procedur uzyskiwania zgód i pozwoleń w procesie budowlanym zwiększenie wykorzystania terenów na cele budownictwa mieszkaniowego oraz stworzenie stabilnych podstaw finansowania akcji kredytowej.

Największe zaniepokojenie uczestników spotkania wzbudziła propozycja zmiany art. 29 w Prawie budowlanym pozwalająca na rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 5000 metrów kwadratowych i wysokości nie większej niż 12 m jedynie na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotychczas na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Członków Grupy B-8 zbulwersowały także: tempo i tryb wprowadzania zmian, wykluczające praktycznie konsultacje społeczne, zwłaszcza, że drugie i trzecie czytanie zaplanowano na 5 września. Zdaniem prezesa PIIB prof. Z. Grabowskiego „druk sejmowy nr 2092 nie może być rekomendowany przez Grupę z uwagi na to, że autorzy nie pozostawili czasu na zapoznanie się ze zmianami”.

Po dyskusji reprezentanci sygnatariuszy Grupy B-8 przyjęli stanowisko, w którym stwierdzili m.in., że „zaproponowane zmiany mogą…doprowadzić do chaosu prawnego, trudnych do przewidzenia i rozwiązania sytuacji prawnych, procesów sądowych i płacenia przez państwo odszkodowań, a w konsekwencji niezadowolenia wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.”

Antoni Styrczula

Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz ustaw.
Stanowisko strona 1/3
Stanowisko strona 2/3
Stanowisko strona 3/3

Grupa B-8 –porozumienie Izby Urbanistów, Izby Architektów, PIIB ,PZITB, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich. Izby Projektowania Budowlanego oraz Izby Projektowania Architektonicznego

Przygotował:
Antoni Styrczula