Skarbnicy okręgowi zaopiniowali zasady gospodarki finansowej PIIB Drukuj
niedziela, 30 września 2007

W Otwocku w dniach 28-29 września z udziałem prezesa PIIB prof. Zbigniewa Grabowskiego i skarbnika krajowego A. Jaworskiego odbyła się narada szkoleniowa skarbników izb okręgowych. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad projektem zasad gospodarki finansowej przedłożonym VI Zjazdowi Sprawozdawczemu przez Radę Krajową Izby. .

Dokument ten z uwagi na sporą liczbę poprawek zgłoszonych przez delegatów nie został przez Zjazd przyjęty w formie uchwały. Prof. Z. Grabowski otwierając dyskusję zaapelował do uczestników narady o rzeczową i merytoryczną dyskusję.” Zakończył się okres organizacji Izby. Przyszła pora na doskonalenie naszego wewnętrznego prawa, które powinno być jasne i zrozumiałe dla wszystkich członków”-powiedział. Mówiąc o misji Izby na najbliższe lata prezes PIIB podkreślił umacnianie etosu inżyniera budownictwa, jako  zawodu  zaufania publicznego.

Andrzej Jaworski za główny cel polityki finansowej organizacji uznał dalsze rozwijanie działalności statutowej.

Po kilkugodzinnej dyskusji skarbnicy przyjęli dokument wraz z autopoprawkami Rady Krajowej oraz korektami zgłoszonymi w trakcie debaty. Projekt „finansowej konstytucji” PIIB przyjęty na otwockiej naradzie skierowany zostanie do dalszych konsultacji w okręgach i wniesiony na VII Zjazd Sprawozdawczy  w czerwcu przyszłego roku.

„Zasady gospodarki finansowej PIIB” zawierają wspólne i jednolite dla Krajowej Izby i izb okręgowych przepisy regulujące m.in.: przychody i koszty izb, ubezpieczenia członków, wysokość ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla członków organów izb. Zgodnie z decyzją VI Zjazdu obecnie obowiązuje dokument zaktualizowany przez V Krajowy Zjazd PIIB w 2006 roku.

Przygotował:
Antoni Styrczula