Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > Ministerstwo Infrastruktury chce współpracy z PIIB

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Ministerstwo Infrastruktury chce współpracy z PIIB PDF Drukuj Email
piątek, 21 grudnia 2007
„Ze strony Izby konieczne byłoby powołanie specjalnego zespołu do opiniowania przygotowanych przez nas aktów prawnych”- powiedział 19 grudnia br. Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury odpowiadający za budownictwo, na posiedzeniu Rady Krajowej PIIB. Jego propozycja spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony uczestników spotkania. Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że prace legislacyjne, które zaplanował jego resort do czerwca przyszłego roku wymagają szybkiej konsultacji społecznej. ”Małemu zespołowi łatwiej będzie opiniować projekty ustaw czy rozporządzeń i przedstawiać do akceptacji władzom samorządowym” - powiedział. Wiceminister Dziekoński, który do niedawna był wiceprezesem Izby Architektów, przedstawił też plany ministerstwa na najbliższe miesiące. .

Poinformował, że w resorcie powstał specjalny zespół, którego zadaniem jest przygotowanie nowych i nowelizacja obowiązujących aktów prawnych. W pakiecie spraw - jak się wyraził - „na przedwczoraj” jest przygotowanie dwóch przedłożeń rządowych: o usprawnieniu procesu inwestycyjnego przy zachowaniu ładu przestrzennego i o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Pierwsze z nich zaproponuje korekty zarówno w Prawie Budowlanym i innych ustawach, choć istniejące procedury zostaną zachowane. Celem drugiej ustawy, która powstanie też do połowy przyszłego roku, będzie m.in.: określenie standardów budownictwa mieszkaniowego w gminach gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasad inwestowania przez Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. Zawierać także będzie propozycje systemowego wsparcia dla nabywców mieszkań. Wiceminister Dziekoński zapowiedział także zmianę niektórych rozporządzeń wykonawczych m.in. dotyczących warunków technicznych budowy, prowadzenia robót budowlanych i studium uwarunkowań technicznych.
„Konieczna jest również nowelizacja ustawy o samorządach zawodowych architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z 15 grudnia 2000 r.” - powiedział Olgierd Dziekoński. Wynika ona z wejścia w życie unijnej dyrektywy o zawodach regulowanych.

„Dyrektywa, co prawda formalnie dotyczy jedynie architektów, ale trzeba zastanowić się jak ją odnieść do pozostałych dwóch profesji” - dodał. Wspomniane zmiany muszą być powiązane z poprawkami niektórych zapisów Prawa Budowlanego jak np art.12 o nadawaniu uprawnień zawodowych. Inne korekty ustawy z grudnia 2000 r. są - zdaniem wiceministra możliwe - o ile wszystkie trzy samorządy, miałyby jednolite stanowisko w danej kwestii.

Prof. Kazimierz Szulborski, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, zaproponował skrócenie stażu niezbędnego do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego z 10 do 7-8 lat. Zdaniem wiceministra „należałoby się zastanowić czy rzeczoznawcy są potrzebni, bo w procesie inwestycyjnym nie ma dla nich miejsca.” Na zakończenie pobytu na posiedzeniu Rady Krajowej podkreślił on istotną rolę Izby w zwiększaniu konkurencyjności polskich inżynierów na rynkach europejskich.

W dalszej części posiedzenia Andrzej Dobrucki, wiceprezes władz krajowych i jednocześnie przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej przedstawił sprawozdanie z jej prac w mijającym roku. W pierwszym półroczu br. zajmowała się ona przede wszystkim wypracowaniem stanowiska Izby do projektu Prawa Budowlanego. Przedstawiono je resortowi budownictwa 6 lipca br. („Inżynier Budownictwa nr 7/8 2007r.) Ponadto komisja zaopiniowała m.in. projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym.

W drugim półroczu komisja w ramach konsultacji nad wnioskami zgłoszonymi na VI Zjeździe zaopiniowała: zasady gospodarki finansowej PIIB i nowelizację statutu Izby i regulaminów jej organów.

Andrzej Orczykowski, dyrektor Biura Rady Krajowej poinformował o dotychczasowym zaangażowaniu Izby we współfinansowanie produkcji filmu „Sukces Ambasadora”. Do tej pory przekazano na ten cel ponad 20 tys. USD. Z tej kwoty 10 tys. przekazały władze krajowe, resztę niektóre izby okręgowe.

Rada podjęła także m.in. uchwały: o zatwierdzeniu schematu organizacyjnego w Krajowym Biurze PIIB i reasumpcji uchwał z sierpnia br. w sprawie niektórych decyzji Mazowieckiej OIIB.


Przygotował:
Antoni Styrczula

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa