Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > Zapowiedź dobrej współpracy PIIB z Sejmem

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Zapowiedź dobrej współpracy PIIB z Sejmem PDF Drukuj Email
sobota, 12 stycznia 2008

„Liczymy bardzo na to, że słowa premiera Donalda Tuska z sejmowego expose o odbudowie zaufania obywateli do władzy nie pozostaną jedynie deklaracją, ale będą realizowane w praktyce”  – powiedział 10 stycznia 2008 r. prof. Zbigniew Grabowski, prezes PIIB podczas posiedzenia stałej podkomisji ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. .

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy i w siedzibie Rady Krajowej PIIB wzięli udział: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, wiceminister infrastruktury, Robert Dziewiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyr. Janusz Laube z NIK, członkowie Prezydium Rady Krajowej i zaproszeni goście.

Prof. Z. Grabowski podziękował na wstępie za przyjęcie zaproszenia i wyraził nadzieję na stałe i robocze kontakty z administracją publiczną. „Bardzo liczymy na dobrą współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Sejmem, zwłaszcza z komisjami zajmującymi się sprawami budownictwa” – powiedział. Przedstawił następnie informację o działalności PIIB.

Zadeklarował udział członków Izby – jako ekspertów – w pracach legislacyjnych parlamentu i rządu.

Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący podkomisji i jednocześnie wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury powiedział, że najważniejszym zadaniem podkomisji jest „likwidacja barier prawnych i biurokratycznych opóźniających proces inwestycyjny”.

„Odnoszę wrażenie, że dotychczas zrobiliśmy tyle zmian, aby niewiele się zmieniło” –powiedział. Istotną rolę w przełamaniu impasu mogłaby odegrać – jego zdaniem – Izba,  zrzeszająca zarówno inżynierów pracujących w projektowaniu, przygotowaniu inwestycji i w wykonawstwie. „W dużej mierze będzie to zależało od współpracy z PIIB. Czy będzie to pomoc autentyczna, czy markowana?” – dodał.

Dyskusję rozpoczął poseł Jacek Krupa, którego zainteresowała struktura organizacyjna Izby, a zwłaszcza status prawny izb okręgowych.

„16 izb okręgowych ma pełną osobowość prawną, co nie wynika bezpośrednio z ustawy z 15 grudnia 2000 roku, ale z ustaleń przyjętych na etapie organizacyjnym. W ramach całej Izby pewne sprawy jednak unifikujemy jak np. jednolity sposób przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. Wszystkie okręgowe komisje kwalifikacyjne są autonomiczne w nadawaniu uprawnień. Są jednak procedury odwoławcze do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Rady Krajowej jako drugiej instancji – odpowiedział prof. Z. Grabowski.

„Jak układała się dotychczas współpraca z administracją rządową?” – pytał poseł Arkadiusz Litwiński. „Była ona poprawna choć zdarzały się nieporozumienia” – odparł prezes PIIB.
„W minionym okresie traktowano nas nie jako samorząd zawodowy, ale korporację w negatywnym tego słowa znaczeniu. Podkreślałem wtedy wielokrotnie, że choć bronimy interesów swoich członków, to przede wszystkim działamy na rzecz dobra wspólnego.”

Prezes PIIB zwrócił uwagę posłów na rolę, jaką Izba powinna odgrywać w przygotowywaniu Prawa Wodnego. „Ubolewamy, że Komisja Ochrony Środowiska nie korzysta w tej sprawie z naszych opinii. Uważamy, że koordynatorem prac legislacyjnych w budownictwie powinno być Ministerstwo Infrastruktury, bo w przeciwnym razie powstaną sprzeczności pomiędzy Prawem Wodnym i Prawem Budowlanym.” – powiedział. Dodał, że do tej pory nie rozpatrzono pozytywnie wniosku Izby o wprowadzenie specjalności – budownictwo wodne.

„Sprawę załatwiono połowicznie dodając do specjalności konstrukcyjnej omawianą specjalizację, ale jej nie doprecyzowano” – stwierdził.

Poseł Michał Wojtkiewicz zwrócił uwagę, że czynnikiem hamującym procesy inwestycyjne jest biurokracja, zaś na tworzenie przepisów maja wpływ np.: NIK, „kartele zawodowe” i inne grupy nacisku. Uznał, że uproszczenie przepisów będzie możliwe, jeśli wszystkie zainteresowane strony osiągną kompromis.

Poseł Jacek Krupa zapytał o współpracę środowisk, architektów i inżynierów budownictwa.

„Wiem, że czasami architekci narzekają, że inżynierowie wchodzą w ich kompetencje” –dodał.

W opinii prof. Z. Grabowskiego do wypracowywania consensusu służy grupa B-8. Platforma ta zrzesza m.in. wszystkie samorządy powołane wspomnianą wyżej ustawą: architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa. „Sprawą, w której nie osiągnęliśmy porozumienia jest zapis w znowelizowanym Prawie Budowlanym mówiący, że tylko magister inżynier budownictwa może uzyskać pełne uprawnienia wykonawcze. Jednak w świetle Karty Bolońskiej i polskiego procesu kształcenia obowiązują trzy stopnie: inżyniera, magistra inżyniera i doktora. Wystąpimy ponownie do rządu i parlamentu o przywrócenie inżynierom z odpowiednim doświadczeniem, pełnego prawa do kierowania pracami budowlanymi”.

„Czy Izba ma własne pomysły legislacyjne, czy tylko  może opiniować projekty przesłane do konsultacji?” – interesował się poseł Andrzej Adamczyk.

Prof. Z. Grabowski zwrócił uwagę, że projekty aktów prawnych muszą być napisane językiem prawniczym. Przygotowanie propozycji PIIB wiązałoby się z zatrudnieniem specjalistycznych kancelarii prawnych, a w konsekwencji z dużymi wydatkami finansowymi. „Zawsze opowiadaliśmy się za tym, aby prawo było jasne i zrozumiałe dla wszystkich obywateli” – powiedział.

Prezes PIIB poinformował o dramatycznym braku inżynierów kolejnictwa, który może utrudnić proces modernizacji w tej dziedzinie. „Na palcach jednej ręki można policzyć profesorów w tej specjalności” – dodał. Na prośbę władz  PKP, PIIB zorganizuje szkolenia dla absolwentów studium podyplomowego, które powinno ułatwić doświadczonym pracownikom PKP zdobycie uprawnień budowlanych.

Na zakończenie posiedzenia Robert Dziwiński ocenił współpracę GUNB z Izbą jako „bardziej jak dobrą”.

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa