Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
INFORMACJA PRASOWA PDF Drukuj Email
środa, 02 kwietnia 2008

19 marca Krajowa Rada PIIB przyjęła „Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.”

Od tego momentu decyzje administracyjne o uznaniu bądź odmowie potwierdzenia kwalifikacji obcokrajowców będzie podejmował skład orzekający Krajowej Rady powołany przez Prezesa PIIB na wniosek zespołu weryfikującego. Zespoły w postępowaniu sprawdzać będą m.in. przebieg kariery zawodowej wnioskodawcy, dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych magisterskich lub zawodowych na kierunkach budowlanych oraz znajomość języka polskiego.

W przypadku wątpliwości, czy program nauczania i szkolenia odbytego przez kandydata odpowiada polskim wymogom, wnioskodawca może zostać skierowany na staż adaptacyjny w Polsce lub test umiejętności.

Odbycie stażu i przystąpienie do testu są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 roku.( Dz. U. Nr 147 poz.1226 )
Regulamin ustala, że całe postępowanie kwalifikacyjne, od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, nie powinno trwać dłużej jak 4 miesiące.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opracowała projekt „ Wymagań programowych dla uczelni kształcących na kierunku budownictwo i przygotowujących absolwentów do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.”

Zdaniem prof. Kazimierza Szulborskiego, przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, określenie wymagań było konieczne i potrzebne bo „szkoły wyższe kształcąc na tożsamych kierunkach studiów, realizują odmienne programy, co powoduje, że absolwenci tego samego kierunku uzyskują bardzo różne przygotowanie”.
Prof. Zbigniew Grabowski, prezes PIIB uważa, że „ustawa o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów nakłada na Izbę obowiązek opiniowania minimów programowych dla uczelni kształcących inżynierów budownictwa.

Nie zamierzamy naruszać autonomii szkół wyższych. Natomiast jeśli chcemy by polskie uprawnienia do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu regulowanego były honorowane we wszystkich państwach członkowskich wspólnoty, to programy nauczania uczelni stanowiące podstawę ich uzyskania powinny odpowiadać wymaganiom unijnej dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji” – powiedział prezes PIIB.

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa