Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > "Trzeba wzmacniać kompetencje samorządów..."

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
"Trzeba wzmacniać kompetencje samorządów..." PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 czerwca 2008

"Posłowie z sejmowej Komisji infrastruktury mają odmienny pogląd na funkcjonowanie samorządów zawodowych inżynierów budownictwa, urbanistów i architektów jak komisja Przyjazne  Państwo kierowana przez posła Janusza Palikota. Sądzimy, że te izby powinny być silne i dobrze zorganizowane, co pociąga za sobą wzmocnienie ich odpowiedzialności za działalność ich członków"- powiedział poseł Janusz Piechociński, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury.
W dniach 20 – 21 czerwca w Warszawie z udziałem 176 delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych odbył się VII Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Olgierd Dziekoński- podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za budownictwo, Robert Dziewiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, poseł Janusz Piechociński – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury oraz szefowie polskich i zagranicznych organizacji inżynierskich.
Prof. Zbigniew Grabowski, Prezes PIIB   w przemówieniu otwierającym zjazd zwrócił uwagę na przypadającą w tym roku 80 rocznicę obowiązywania w Polsce uprawnień budowlanych.
„ Wieloletnia tradycja oraz oczekiwania społeczne kierowane do środowiska inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego zobowiązują nas do podnoszenia prestiżu naszej profesji i popularyzowania wiedzy o niej w społeczeństwie”- powiedział.
W opinii Olgierda Dziekońskiego należy na nowo określić rolę inżynierów i techników budownictwa w procesie budowlanym. Służą temu – jego zdaniem – zaproponowane przez resort infrastruktury, zmiany w prawie budowlanym i ustawie o samorządach zawodowych z 15 grudnia 2000 roku. Przyczynią się one także do wzmocnienia roli samorządów zawodowych w kontrolowaniu jakości postępowania uczestników procesu inwestycyjnego
Poseł Janusz Piechociński bardzo wysoko ocenił pracę reprezentantów PIIB w pracach legislacyjnych parlamentu.
Zwrócił również uwagę na nowe perspektywy jakie otwierają się przed Polską w zakresie stanowienia europejskiego prawa w związku ze zbliżającą się prezydencją naszego kraju w Unii Europejskiej.” Trzeba wykorzystać ten moment do zainicjowania dyskusji o przepisach prawnych regulujących sektor budownictwa, a zwłaszcza procesy inwestycyjne. Wiele ważnych projektów inwestycyjnych ocenianych jest obecnie wyłącznie pod kątem zgodności z dyrektywą środowiskową. To ważne kryterium, ale nie jedyne’ – stwierdził.

VII Zjazd PIIB przyjął sprawozdania organów krajowych Izby za 2007 rok i udzielił absolutorium Radzie Krajowej.
Delegaci uchwalili również zmiany w statucie i regulaminach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Najistotniejsza z nich dotyczy kadencyjności władz w PIIB.
Dotychczasowy zapis mówiący, że tą samą funkcję można sprawować przez 2 kadencje zastąpiono punktem w brzmieniu „ funkcje Prezesa Rady Krajowej, przewodniczących rad okręgowych, przewodniczących organów krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej można sprawować przez 2 kadencje.
Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum jednej, pełnej czteroletniej kadencji.”
Zjazd zadecydował także o kształcie budżetu na 2009 rok i przyjął ujednolicone zasady gospodarki finansowej.


Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa