RZECZNICY I SĄDY SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANE DO NOWYCH OBOWIAZKÓW Drukuj
wtorek, 19 maja 2009

"Jesteśmy gotowi na przyjęcie większej liczby spraw wynikającej z przyjętej przez Sejm 23 kwietnia br. nowelizacji Prawa budowlanego. Zwiększa ona, bowiem nie tylko uprawnienia inżynierów budownictwa wykonujących samodzielne funkcje techniczne, ale także i obowiązki. Półroczne vacatio legis powinniśmy wykorzystać na dostosowanie orzecznictwa Izby do nowych regulacji prawnych"- uważa Aleksander Nowak przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. To zagadnienie było jednym z zasadniczych tematów szkolenia przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej, które odbyło się w Jadwisinie k. Serocka w dniach 15-16 maja 2009 roku z udziałem prawników z kancelarii prawnych doradzających Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Obecny na otwarciu spotkania prof. Z. Grabowski prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił jego uczestnikom aktualny stan prac nad zmianami w Prawie Budowlanym i ustawach towarzyszących. Nowa wersja "konstytucji budowlanej" w znaczącym zakresie zwiększa uprawnienia i obowiązki inżynierów budownictwa jako uczestników procesu inwestycyjnego.
"Możemy w związku z tym spodziewać się znaczącego wzrostu spraw kierowanych do rzeczników odpowiedzialności zawodowej i rozpatrywanych przez sądy dyscyplinarne.
Dlatego powinniśmy dobrze się przygotować do nowych wyzwań m.in. poprzez lepszą współpracę z urzędami nadzoru budowlanego oraz podnoszenie kwalifikacji rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sędziów sądów dyscyplinarnych" – stwierdził prezes PIIB.

W zrzeszającej ok.110 tys. członków Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, funkcjonujący we wszystkich 16 izbach okręgowych, pełnią podobną rolę jak prokuratorzy w powszechnym wymiarze sprawiedliwości.
Prace rzeczników koordynuje Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Okręgowe sądy dyscyplinarne orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej i etycznej członków PIIB są organem pierwszej instancji, od których orzeczeń, strony sporów mogą odwoływać się od Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.


Przygotował:
Antoni Styrczula