Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Materiały dla mediów > Jak kształceni są inżynierowie budownictwa?

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Jak kształceni są inżynierowie budownictwa? PDF Drukuj Email
wtorek, 26 maja 2009

RAPORT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PIIB.

23 maja br. na wyjazdowym posiedzeniu w Jachrance k. Warszawy, Rada Krajowa PIIB jednomyślnie przyjęła raport Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zawierający analizę programów studiów wyższych na kierunkach upoważniających ich absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz rekomendowane przez KKK rozwiązania. Opracowanie jest efektem długich prac, dziewięcioosobowego zespołu, którego pracami kierowali: jako koordynator generalny, prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący KKK i prof. Mieczysław Król- koordynator merytoryczny programów oraz członek KKK.
Analizę programów nauczania na wybranych kierunkach studiów przeprowadzono na podstawie materiałów nadesłanych przez politechniki współpracujące z KKK. Uczelnie prywatne i niepaństwowe nie przesłały programów, dlatego nie były objęte badaniem.
Celem raportu było „porównanie katalogu obowiązujących przedmiotów w ramach określonego kierunku studiów na różnych uczelniach i poszukiwanie wzorca edukacji skorelowanego z wymogami prawnymi stawianymi osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych.”
Wyniki porównań programów w politechnikach, kształcących przyszłych inżynierów budownictwa, skłoniły autorów raportu do postawienia kilkunastu wniosków, których realizacja-ich zdaniem – mogłaby poprawić jakość nauczania i lepiej przygotowywać inżynierów budownictwa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych np. kierownika budowy czy inspektora nadzoru.
Stwierdzono m.in.: systematyczne zmniejszanie liczby godzin przedmiotów kierunkowych i zawodowych, marginalne traktowanie tematyki bhp w budownictwie, bardzo ograniczone ujmowanie na wykładach i zajęciach problematyki projektowania obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia ludzi.
Raport zawiera także szczegółowe wymagania programowe uprawnień budowlanych dla poszczególnych specjalności techniczno-budowlanych, rekomendowane uczelniom przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
PIIB zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z 15 grudnia 2000 roku m.in.: nadaje uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz opiniuje minimalne wymagania programowe w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa i wnioskuje w tych sprawach do właściwych instytucji.
Organizacją i przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia zajmuje się 16 okręgowych komisji kwalifikacyjnych pod nadzorem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa