Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech Drukuj
piątek, 13 listopada 2015

24.11.2015 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje konferencję nt. „Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech”. Celem konferencji jest prezentacja niemieckiego rynku efektywności energetycznej budynków i stosowanych tam technologii, porównanie sytuacji na rynku polskim oraz rozważenie możliwości współpracy w tym obszarze firm polskich i niemieckich.
Wykłady w trakcie konferencji będą wygłaszane przez specjalistów z Polski i z Niemiec. Ponadto podczas konferencji swoją działalność zaprezentują firmy niemieckie z branży, zainteresowane nawiązaniem kontaktów na rynku polskim.
Konferencja jest nieodpłatna. Link do programu i formularza zgłoszeniowego:
http://ahk.pl/pl/uslugi/odnawialne-zrodla-energii-i-efektywnosc-energetyczna/singel-pl/events/konferencja-efektywnosc-energetyczna-budynkow-w-polsce-i-w-niemczech/?cHash=afacfc4696347b6fceb96e8594b5785d

.