Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych - Ankieta Drukuj
piątek, 28 sierpnia 2015

W dniach 6-7.10.2016 r. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje:  Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. W związku z ich praktycznym wymiarem, organizatorzy przygotowali specjalną ankietę zamieszczoną na stronie internetowej: www.warsztaty.pzits.pl, która będzie stanowiła podstawę określenia zakresu merytorycznego szkolenia.

Celem Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych jest stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego, scalenie środowiska branżystów oraz umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych.

Tematyka warsztatów obejmuje następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Główny nacisk położony jest na praktyczny wymiar warsztatów i omówienie aktualnych problemów specjalistów szeroko rozumianej branży sanitarnej. Z tej przyczyny aktualnie prowadzona jest ankieta (www.warsztaty.pzits.pl) wśród potencjalnych uczestników warsztatów.  Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 min. Jej wyniki będą stanowić podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów, dlatego wskazane jest zapoznanie się z ankietą oraz wypełnienie jej.

.