Informacja o wyborze Wykonawcy Drukuj
piątek, 31 marca 2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie na działce nr 70 o powierzchni 1.021m2 położonej w Warszawie, obręb ewidencyjny nr 1-01-13, objętej księgą wieczystą  WA2M/00410078/5 zgodnie z dokumentacją projektową, została wybrana firma DEKPOL z siedzibą przy ulicy Gajowej 31, 83-251 Pinczyn.