67. posiedzenie Zarządu oraz 17. Zgromadzenie Ogólne ECEC w Lublanie Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2019

alt11 kwietnia 2019 r. odbyło się w Lublanie 67. posiedzenie Zarządu ECEC oraz miało miejsce 17. Zgromadzenie Ogólne ECEC. W obu spotkaniach wziął udział prof. Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB. 

altDzień wcześniej, czyli 10 kwietnia 2019 roku prof. Zygmunt Meyer wziął udział w Światowym Forum Budowlanym, gdzie wygłosił wykład pt. „Analiza współpracy fundamentu płytowo-palowego z gruntem, w oparciu o wyniki próbnego statycznego obciążenia pala”.

Głównym tematem posiedzenia Zarządu ECEC 11 kwietnia 2019 r.  były sprawy programu działania ECEC w kadencji 2018-2021 oraz sprawy finansowe. Odbyła się również dyskusja na temat Deklaracji Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich w sprawie globalnych zmian na świecie oraz roli inżynierów w zrównoważonym rozwoju.

altPosiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ECEC, które odbyło się 11 kwietnia br. po południu poświęcone było omówieniu działań ECEC, udzieleniu absolutorium zarządowi, zatwierdzeniu budżetu oraz wybraniu audytorów na 2019 rok.


Poprawiony: poniedziałek, 13 maja 2019