14 Zgromadzenie Ogólne ECEC Drukuj
wtorek, 05 grudnia 2017

W dniach 20-22.10.2017 r. w Skopje w Macedonii odbyło się 60. posiedzenie Zarządu ECEC oraz 14. Zgromadzenie Ogólne ECEC. W czasie obrad omówiono bieżące sprawozdania oraz zmiany w statucie ECEC.

21.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ECCE. W pierwszej części posiedzenia udział wzięli: Gjorge Ivanov, Prezydent Republiki Macedońskiej oraz minister budownictwa rządu Macedonii. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB.

Najważniejsze ustalenia obrad to:

  • przyjęcie budżetu, składki członkowskiej na rok 2018 (pozostaje bez zmian),
  • uzupełnienie statutu ECEC o paragraf mówiący, że organizacja ta jest „organizacją wyższej użyteczności publicznej” oraz, że jest organizacją „non profit” i wszelkie środki przeznacza się na działalność statutową,
  • udzielono absolutorium zarządowi za rok 2017,
  • odnowiono dokumenty państw członkowskich ECEC wskutek nowych zapisów statutu,
  • ustalono kalendarz posiedzeń na rok 2018.

W części problemowej posiedzenia wystąpienie miał Zygmunt Meyer poświęcone tematowi: „Does EU really need licensed engineers?” (Czy Unia Europejska naprawdę potrzebuje licencjonowanych inżynierów?).

Ponadto sprawozdania wygłosili:

  • Sekretarz Generalny ECEC Klaus Thürriedl – na temat CPD (kształcenia ustawicznego),
  • Wiceprezes ECEC Hansjörg Letzner – na temat przetargów publicznych.

Od lewej: Zygmunt Meyer – PIIB, Barbara Škraba Flis –  Sekretarz Generalny Słoweńskiej Izby Inżynierów, Marwan Abdelhamid – były Prezydent WFEO Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich, Jianping Wu - Chińskie Stowarzyszenie dla Nauki i Technologii

 

Zarząd ECEC od lewej: Zygmunt Meyer, wiceprezes; Črtomir Remec, prezes; Hansjörg Letzner, wiceprezes;  Klaus Thürriedl, sekretarz i Gábor Szöllössy, skarbnik