Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
O BIM-ie na obradach krajów Grupy Wyszehradzkiej PDF Drukuj Email
wtorek, 07 marca 2017

16 grudnia 2016 r. w Pradze odbyło się spotkanie przedstawicieli krajów Grupy V-4 w sprawie zaawansowania prac nad wdrażaniem technologii BIM.

Na XXII spotkaniu izb i związków organizacji budowlanych krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Gdańsku w dniach 1-4 października 2015 r., jego uczestnicy uznali m. in. za priorytet wdrożenie technologii BIM w obszarze inwestycji publicznych w budownictwie, zgodnie z Dyrektywą PEiR 2014/24/EU z dnia 26.08.2014 r. Ponadto uznali także:

  1. Za konieczne nawiązanie współpracy organizacji inżynierskich wchodzących w skład Grupy V-4.
  2. Dla opracowania zakresu tej współpracy należy powołać zespół ekspertów składający się po jednej osobie z organizacji wchodzących w skład Grupy V-4.
  3. Za istotne nawiązanie współpracy z brytyjską organizację ICE dla wykorzystania doświadczeń uzyskanych przy wdrażaniu BIM w Wielkiej Brytanii.

W październiku 2015 r. – powołany przez XXII spotkanie izb i związków organizacji budowlanych zespół ekspertów Grupy Wyszehradzkiej rozpoczął działania jako międzynarodowa grupa robocza ds. BIM.

Misją V4 BIM Task Group jest partnerskie działanie mające na celu pozyskanie globalnej wiedzy i doświadczeń dotyczących implementacji BIM w gospodarce, w celu wykorzystania ich dla efektywnego wdrożenia BIM w krajach partnerskich oraz wsparcie implementacji BIM w zamówieniach publicznych.

Realizując z kolei ustalenia XXIII spotkania izb i związków organizacji inżynierów budownictwa państw Grupy Wyszehradzkiej V4 w Budapeszcie, zorganizowana została 16 grudnia 2016 r. przez Czeską Izbę Autoryzowanych Inżynierów Budownictwa (ČKAIT) w Pradze konferencja w sprawie omówienia stanu zaawansowania technologii BIM w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

W skład delegacji polskiej wchodzili przedstawiciele:

  1. PIIB; wiceprezes Krajowej Rady Stefan Czarniecki i członek Krajowej Rady Łukasz Gorgolewski,
  2. PZITB; koordynator do spraw projektowania, lider wdrażania BIM – Mateusz Turecki, Biuro Techniczne „Budimex”.

Po przywitaniu uczestników i zagajeniu zgromadzenia przez Przewodniczącego ČKAIT inż. Pawła Krečzka nastąpiła prezentacja uczestników narady, po której przewodnictwo obrad przejął prof. inż. Alois Materna pierwszy zastępca przewodniczącego ČKAIT.

W godz. 10.20– 11.40 występowali przedstawiciele izb i stowarzyszeń z Czeskiej Republiki, Węgierskiej Republiki, Rzeczypospolitej Polskiej i Słowackiej Republiki, prezentując sytuację w poszczególnych krajach Grupy V-4.

 

TEZY WYSTĄPIENIA STEFANA CZARNIECKIEGO, WICEPREZESA KRAJOWEJ RADY PIIB.

* Problematyka BIM była przedmiotem dyskusji na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB w Warszawie, w czerwcu ubiegłego roku. Stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wypływające z podjętej uchwały jest następujące: „podjęcie działań, w tym szkoleń i wystąpień do organów władzy państwowej, wspierających stopniowe wdrażanie BIM, uwzględniających interesy małych i średnich przedsiębiorstw”.

* Zwrócił uwagę, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza i reprezentuje osoby fizyczne, pracujące głównie w małych firmach. Polska izba jest zdania, że technologia BIM jest przyszłością realizacji procesu inwestycyjnego. Zastosowanie tej technologii daje możliwość skoordynowania uczestników procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach, co przekłada się na realne korzyści takie, jak lepsze prace projektantów, efektywniejsze wykorzystanie materiałów budowlanych, lepsze zarządzanie realizacją inwestycji, a potem jej eksploatacją.

* Widząc niewątpliwe korzyści wprowadzania tej technologii mamy jednak pewne zastrzeżenia związane z jej wdrożeniem. Uważam iż:

- Należy opracować program wdrażania BIM i przeznaczyć środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Wprowadzenie tej technologii jest rodzajem swoistej rewolucji technologicznej. Największe korzyści uzyska inwestor publiczny, dobrze by było, aby koszty tej rewolucji nie obciążały wyłącznie wykonawców i projektantów.

- Wprowadzenie stosowania technologii BIM w zamówieniach publicznych nie powinno być obligatoryjne.

Wymagania przetargowe nie mogą być dyskryminujące oraz nie mogą ograniczać dostępu wykonawców.

- Wdrożenie technologii BIM powinno dotyczyć w pierwszej kolejności inwestorów publicznych i projektantów, co wymagać będzie podniesienia kompetencji zarówno projektantów, jak i inwestorów.

- Konieczne będzie dostosowanie do nowych standardów poprzez informacje i szkolenia oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

Firmy projektowe budowlane balansują na granicy rentowności, zatem mają ograniczone możliwości inwestowania w nową technologię. Duże biura projektowe sobie poradzą, natomiast dla małych firm mogą to być wydatki nie do udźwignięcia. To właśnie wzbudza duże obawy naszych członków, bowiem pozyskanie choćby środków unijnych na ten cel jest skomplikowane.

* W ostatnich latach wystąpił znaczny wzrost zainteresowania problematyką BIM w środowisku fachowców. Odbyło się wiele konferencji informacyjno-technicznych, poświęconych BIM. W prasie fachowej ukazują się liczne artykuły omawiające funkcjonowanie BIM. Niektóre polskie jednostki projektowe wykonują już pilotażowe projekty.

* Wykonawcy robót budowlanych także wykorzystują technologię BIM do racjonalnego zarządzania procesem budowlanym.

Firmy zajmujące się oprogramowaniem komputerowym dla budownictwa również informują o działaniach dostosowujących oprogramowanie do potrzeb BIM.

 

Po wystąpieniu wiceprezesa Krajowej Rady PIIB z informacją o praktycznym wdrażaniu technologii BIM wystąpił mgr inż. arch. Mateusz Turecki, reprezentant Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i firmy przez BUDIMEX.

Należy dodać, że we wrześniu 2016 r. Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP zorganizował spotkanie konsultacyjne w sprawie BIM. W następstwie tego spotkania przewodniczący w/w komisji przekazał do Marszałka Sejmu RP MEMORANDUM W SPRAWIE WDRAŻANIA TECHNOLOGII BIM DO POLSKIEGO BUDOWNICTWA. Memorandum to zgodnie z procedurą przekazane zostało do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. We wrześniu ubiegłego roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Poprawiony: poniedziałek, 24 kwietnia 2017
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa