Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa w Atenach Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2016

W dniach 21-22.10.2016 r. obradowało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa w Atenach. Dyskutowano m.in. nad wykonaniem zadań statutowych, przyjęciem Austriackiej Izby Inżynierów do ECCE oraz ustalano składki członkowskie na 2017 rok. Odbyły się też wybory nowego Zarządu ECCE.

21 października br. podczas pierwszego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego ECCE odbyła się debata panelowa nad wykonaniem zadań statutowych ECCE, przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu oraz ustalono składkę członkowską na rok 2017. Dyskutowano także nad dokumentem ECEC w sprawie porównywalności uprawnień w Unii Europejskiej, przygotowanym jako CTP (Common Training Principles – Wspólne zasady szkoleniowe) oraz o indywidualnym członkostwie w ECCE. Odbyło się również posiedzenia Zarządu ECCE.

22 października przyjęto budżet na 2017 rok, odbyło się przyjęcie nowych członków ECCE (Austria) oraz wybory nowych władz. Były Prezydent ECCE – W. Szymczak podsumował swoje rządy.

Nowym prezydentem ECCE został Włoch – Massimo Mariani, natomiast Włodzimierz Szymczak pozostał w Zarządzie jako Immediate Past President (Ostatni były Prezydent).

Skład nowego Zarządu ECCE na lata 2016–2018:

  • Massimo Mariani (Włochy) – Prezydent,
  • Włodzimierz Szymczak (Polska) – Były Prezydent,
  • Aris Chatzidakis (Grecja) – Wiceprezydent/Prezydent Elekt,
  • Dimitar Natchev (Bułgaria) – Wiceprezydent/Skarbnik,
  • Andres Piirsalu (Estonia) – członek Zarządu,
  • Jose Francisco Saez Rubio (Hiszpania) – członek Zarządu,
  • Iuri Svanidze (Gruzja) – członek Zarządu.

Na zakończenie posiedzenia nowy Prezydent ECCE M. Mariani wygłosił krótkie przemówienie i odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu ECCE.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na obradach ECCE reprezentował Zygmunt Meyer.