23. Bawarskie Dni Inżyniera Drukuj
poniedziałek, 16 marca 2015

22 stycznia 2015 r. w nowej siedzibie Izby Bawarii odbyły się rozmowy związane z pracą European Council of Engineers Chambers. Tego samego dnia o godz. 18.00 w siedzibie Izby Bawarii odbyło się otwarcie 23. Bawarskich Dni Inżyniera.

W otwarciu 23. Bawarskich Dni Inżyniera udział wzięli przedstawiciele izb zagranicznych: Węgier, Słowacji, Czech, Austrii, Słowenii, Grecji, Niemiec, Włoch, Chorwacji, Macedonii, Serbii i Polski. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zygmunt Meyer.

Następnego dnia, tj. 23 stycznia w Centrum Kongresowym odbyły się obrady plenarne. Spotkanie prowadził Prezydent Izby Bawarskiej dr inż. Henrich Schroeter. Potem wystąpił minister w rządzie kraju związkowego Bawarii Joachim Herrmann. W dalszej części obrad przedstawiono dwa referaty zamawiane:

1) prof. dr Julien Nida-Rümelin zaprezentował referat dotyczący: Przewagi wiedzy akademickiej nad inżynierską w kształceniu uniwersyteckim jako przyczyny kryzysu w zawodzie inżynierskim

2) mgr inż. Hermann Tilke zaprezentował referat dotyczący: Zagadnień realizacji procesów inwestycyjnych w warunkach długich przetargów i krótkiego okresu realizacji. Tempo prac często narusza zasady bezpieczeństwa w czasie realizacji i przy użytkowaniu.