Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
59 Zgromadzenie Ogólne ECCE w Tbilisi, 31.05.2014 r. PDF Drukuj Email
sobota, 22 listopada 2014

31 maja 2014 r. w Tbilisi odbyło się 59 Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE), którego gospodarzem było Gruzińskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa.

Gruzińskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa jest  członkiem ECCE dopiero od dwóch lat, ale jego zaangażowanie w działalność organizacji oraz podejście do współpracy międzynarodowej przyczyniło się do powierzenia  GSIB przygotowania  59. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa.

ZO poprzedzone zostało dwudniową (29-30 maja 2014 r.) Międzynarodową Konferencją Sejsmiczną: „Projektowanie sejsmiczne i odbudowa budynków uszkodzonych przez trzęsienia ziemi”, współorganizatorem której była ECCE.

Nad merytoryczną zawartością konferencji pieczę sprawował 48-osobowy Komitet Naukowy, w skład którego weszli naukowcy z 9 krajów.

Przedstawiono 29 prezentacji, od ogólnych, bardziej przekrojowych:
- Antysejsmiczna polityka Grecji, prof. Evangelia-Linda Pelli (Europejskie Centrum Przeciwdziałania i Przewidywania Trzęsień Ziemi);
- Studium ograniczenia ryzyk sejsmicznych na przykładzie doświadczeń portugalskich, prof. Alfredo Campos Costa;
- Zachowanie się budynków podczas trzęsień ziemi, prof. Peter Fajfar (Uniwersytet w Lublanie);
- Sejsmiczne zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych, prof. Tugrul Tankut (Bliskowschodni Uniwersytet Techniczny w Ankarze);
po bardziej szczegółowe, analizujące pewne wybrane problemy matematyczno-fizyczne, mające ścisłe odniesienie do opisu zjawisk sejsmicznych, zachodzących w elementach struktur inżynierskich podczas trzęsień ziemi.

Była też prezentacja przedstawiająca proces modelowania przewidywanych strat dla różnych scenariuszy trzęsień ziemi w Tbilisi.

Konferencja była ciekawa i zakończyła się sukcesem, zarówno wg organizatorów, jak i uczestników mimo tego, że jej program okazał się trochę „przeładowany”.

Zastanowił mnie także znikomy udział w konferencji młodych inżynierów (niedostatek reklamy, a może po prostu zwykły dzień pracy?).

Samo ZO, choć zredukowane do jednego dnia, odbyło się według tradycyjnego schematu ECCE, tzn. część ogólna przedzielona dwoma sesjami Stałych Komitetów.

Spotkanie otworzył Minister Rozwoju Regionalnego Gruzji, pan Elguja Khokrishvili, który przedstawił zamierzenia inwestycyjne Gruzji na najbliższe lata i jej starania o nawiązanie bliskich stosunków gospodarczych z Unią Europejską. Podkreślił także rolę i zadania, jakie stoją w tym kontekście przed gruzińskimi inżynierami budownictwa.

Oprócz spraw wewnętrznych, które zawsze są przedmiotem dyskusji i uchwał ZO, głównymi tematami obrad były:

- Obecny status i zasady wprowadzania w życie Europejskiej Legitymacji Zawodowej.
W miesiącach poprzedzających 59 ZO przedstawiciele ECCE brali udział w kilku spotkaniach z przedstawicielami parlamentu europejskiego i innych organizacji inżynierskich poświęconych tej sprawie. Wspólne przesłanie tych spotkań mogłoby brzmieć następująco: „Pragmatyzm, bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie są istotą swobodnego przepływu osób, kapitału i usług na terenie państw UE. Europejska Legitymacja Zawodowa ma pomóc w budowaniu prawdziwego europejskiego rynku pracy, wspierając mobilność zawodową europejskich inżynierów i przyczyniając się do wzrostu innowacyjności i rozwoju europejskiej gospodarki.”

- Stan przygotowań do II Europejskiego Dnia Inżyniera, który odbędzie się 20.11.2014 r. w Brukseli.
W tym roku wydarzenie to ECCE organizuje wspólnie z Europejską Radą Izb Inżynierów Budownictwa (ang. ECEC), której PIIB była 10 lat temu współzałożycielem, a także FEANI, która zrzesza europejskich inżynierów różnych branż.  
W imieniu ECCE we wspólnym komitecie organizacyjnym pracują prezydent Fernando Branco, prezydent-elekt Włodzimierz Szymczak, były prezydent Vassilis Economopoulos i sekretarz generalny Maria Karanasiou.
Zdali oni sprawę zebranym z dotychczas powziętych uzgodnień i decyzji oraz przebiegu dotychczasowych roboczych spotkań organizacyjnych w Atenach, Brukseli i Lecce.

- Pierwsza Konferencja poświęcona współpracy inżynierów państw śródziemnomorskich, 8-10 maja 2014 r. Lecce, Włochy.
W konferencji tej wzięło udział 16 państw Basenu Morza Śródziemnego. Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia była Włoska Izba Inżynierów (CNI). Celem konferencji było m.in. zapewnienie mobilności inżynierów w Basenie Morza Śródziemnego, wymiana informacji o systemie kształcenia inżynierów, nowych technologiach, szczególnie dotyczących gospodarowania zasobami wody pitnej, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej. Debatowano także o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, adaptacji infrastruktury technicznej do następujących zmian klimatu i ochrona historycznych dóbr kultury, architektury i inżynierii w obszarze śródziemnomorskim. Na konferencji w Lecce, ECCE reprezentował były prezydent Vassilis Economopoulos.

- Metoda Oceny Cyklu Życia (LCA) w powiązaniu z modelowaniem informacji o budynku (BIM).
Należy znaleźć powiązanie pomiędzy metodą oceny cyklu życia, modelowaniem informacji o budynku i efektywnością energetyczną w odniesieniu do inwestycji budowlanych. Złożenie tych trzech elementów w jeden system pozwoli uzyskać efektywne finansowo i organizacyjnie, przyjazne dla środowiska, wydajne energetycznie, a zatem kompleksowe podejście do realizacji inwestycji budowlanych.

- Zarządzanie zasobami wody w Europie.
Podsumowanie dotychczasowej dyskusji na ten temat, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań dla Europy w dziedzinie monitorowania i oceny powierzchniowych i podziemnych zasobów wody, zarządzania zasobami wody i ograniczenie strat w gospodarowaniu jej zasobami.

- Kontynuacja zawodowego rozwoju europejskich inżynierów budownictwa.
Omówiono aktualną politykę i decyzje podjęte przez władze UE w tej dziedzinie. Dokonano przeglądu działań podejmowanych na tym polu przez poszczególne kraje członkowskie UE.
Na 59. ZO ECCE Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Włodzimierz Szymczak.

Autor: Włodzimierz Szymczak

 

 

 

 

 

Fot.1. Uczestnicy 59 ZO ECCE w Tbilisi, na pierwszym planie z prawej kol. Włodzimierz Szymczak

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa