2. Europejski Dzień Inżyniera, Bruksela 20.11.2014 r. Drukuj
poniedziałek, 15 grudnia 2014

W dniu 20.11.2014 r. w Brukseli odbył się 2. Europejski Dzień Inżyniera, współorganizowany między innymi przez ECCE (Europejską Radę Inżynierów Budownictwa), ECEC (Europejską Radę Izb Inżynierskich), FEANI (Europejską Federację Krajowych Stowarzyszeń Inżynierskich).

Konferencja odbyła się pod hasłem - Mobilni Inżynierowie tworzą innowacyjną Europę.

To wyjątkowe wydarzenie zorganizowano, aby poszerzyć wiedzę społeczeństwa oraz uznanie dla zawodu inżyniera.

W konferencji wzięło udział 150 uczestników; przedstawicieli przemysłu, środowiska akademickiego i organizacji zawodowych.

Polską Izbę inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zygmunt Meyer.

Jako Prezydent ECCE w spotkaniu brał udział Pan Włodzimierz Szymczak.

Wszystkie materiały z tego wydarzenia w języku angielskim znajdują się pod adresem:
http://izs.mitv.si/asset/epw7YhPsReEqnPRZj

Poprawiony: wtorek, 13 stycznia 2015