Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Brukseli w dniach 29-30 września 2014 r. Drukuj
niedziela, 23 listopada 2014

W dniach 29-30 września 2014 r. Komisja Europejska zorganizowała dyskusję na temat zawodów regulowanych. Odbywała się ona w ramach Komitetu ds. ustalenia powodów małego udziału sektora budowlanego we wzroście PKB w Unii Europejskiej, któremu przewodniczy pan Martin Frohn. Problem dotyczy wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej.

Spotkanie poświęcone było jednemu z elementów całego problemu: czy w zawodzie regulowanym inżyniera budownictwa i architekta nie tkwią przeszkody w rozwoju sektora budowlanego. W Polsce dyskusja na temat zawodów regulowanych skupia się w Departamencie Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przewodniczącym delegacji polskiej w tym spotkaniu był dr Miłosz Rojek, główny specjalista z Departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zygmunt Meyer, który był oficjalnym ekspertem delegacji. W związku z tym spotkaniem państwa narodowe UE zostały zobowiązane do przygotowania obszernej ankiety na temat zawodów regulowanych inżyniera budownictwa i architekta.

W pierwszej części spotkania przewodniczący pan Martin Frohn omówił poszczególne sprawozdania przygotowane przez państwa narodowe. Drugą część spotkania przeprowadzono w dwóch grupach: inżynierów budownictwa i architektów. Prof. Z. Meyer brał udział w części dotyczącej inżynierów budownictwa i zabierał głos, wyjaśniając następujące kwestie:

 • Sposób nadawania uprawnień budowlanych w izbach okręgowych (nie państwo nadaje uprawnienia a samorząd zawodowy, państwo jedynie te uprawnienia honoruje).
 • Okazuje się, że nasza nowa ustawa sejmowa wprowadziła w Polsce 17 różnych uprawnień budowlanych w miejsce wcześniejszych 7.
 • Kto na uczelniach polskich ustala programy studiów i treści programowe? Czy Izby mają na to wpływ?
 • Czy Izby przemysłowo – handlowe w Polsce mają wpływ na profil i program kształcenia?
 • Jak organizowane są praktyki potrzebne do egzaminu na uprawnienia budowlane i kto za nie płaci?
 • Porównywalność dyplomów nadawanych przez różne uczelnie.
 • System ECTS w Polsce.
 • Kto potwierdza kompetencje inżyniera?
 • Uznawalność uprawnień dla osób z zagranicy.
 • Problemy kształcenia ustawicznego w Izbie Inżynierów Budownictwa.
 • Czy treści programowe w uczelniach w wystarczającym stopniu uwzględniają sterowanie procesami inwestycyjnymi; plany rozwoju lokalnego i regionalnego, studia wykonalności, specyfikacje do przetargów, organizacje przetargów, umowy – kontrakty na wykonanie, problemy prawne, finansowanie i zarządzanie.

Fot. 1. Na zdjęciu od lewej prof. Zygmunt Meyer - przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB - ekspert delegacji Polskiej, dr. Miłosz Rojek z Departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości RP - przewodniczący delegacji Polskiej.

Poprawiony: piątek, 06 lutego 2015