Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Komisja Współpracy z Zagranicą > Sprawozdania ze współpracy międzynarodowej > 58. Zgromadzenie Ogólne ECCE, Nikozja, Cypr 24-26 października 2013 r.

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
58. Zgromadzenie Ogólne ECCE, Nikozja, Cypr 24-26 października 2013 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 15 kwietnia 2014

W dniach 24-26 października 2013 r. w Nikozji na Cyprze odbyło się 58 ZO ECCE. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Włodzimierz Szymczak, prezydent elekt ECCE.

Merytoryczną część 58 Zgromadzenia Ogólne ECCE otworzył prezydent ECCE Fernando Branco prezentacją zawierającą podsumowanie całorocznych prac brukselskiej Grupy Tematycznej Nr 1 - „Stymulacja Inwestycji w Renowację Budynków, Innowacje Inżynierskie i Infrastrukturę”.

Przesłanki do prac Grupy były następujące, według prognoz, do roku 2100:

 • konsumpcja energii w Europie wzrośnie o 100%,
 • każdy Europejczyk będzie podróżował średnio 11 000 km rocznie,
 • 70% mieszkańców Europy będzie żyło w miastach (dziś mieszkańcy miast to 40% populacji europejskiej),
 • średnia temperatura wzrośnie o 3 stopnie, co spowoduje wzrost poziomu wód w oceanach o 1 m, zwiększy wielkość fal i nasili zjawiska sztormowe.

Analiza skutków powyższych zjawisk wskazuje wprost kierunki przyszłych inwestycji i innowacji w obszarze europejskiego budownictwa:

 • modernizacja i renowacja istniejących zasobów budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych, przemysłowych i mieszkalnych, pod kątem ograniczenia ich zapotrzebowania energetycznego,
 • rozwijanie źródeł energii odnawialnej,
 • programy edukacyjne promujące zachowania „energooszczędne”,
 • upowszechnienie w budownictwie podejścia uwzględniającego analizę „cyklu życia”, materiałów, komponentów i obiektów budowlanych,
 • budowa transeuropejskiej infrastruktury energetycznej,
 • budowa transeuropejskiej skoordynowanej sieci komunikacyjnej (drogi, koleje, transport lotniczy),
 • budowa ekologicznych, różnorodnych systemów transportu miejskiego,
 • redukcja kosztów eksploatacji infrastruktury europejskiej przy podniesieniu jej trwałości i niezawodności.
 • ochrona wybrzeży przed erozją wód morskich.

Obradowały również Stałe Komitety ECCE, które zajmowały się następującymi zagadnieniami:

 • Metody promowania członkostwa w ECCE wśród organizacji, firm budowlanych, uniwersytetów i innych potencjalnych zainteresowanych,
 • Europejskie Prawo Wodne,
 • udział ECCE w inicjatywie „Miasta wobec budownictwa zero energetycznego (NZEB)”,
 • stan zaawansowania przygotowań poszczególnych krajów członkowskich ECCE do wprowadzenia w życie budownictwa zero energetycznego (NZEB),
 • pozycja profesji inżyniera budownictwa w Europie,
 • modernizacja Dyrektyw UE w sprawach:

- Zamówień Publicznych,

- Zamówień Publicznych dla wody, energii, transportu i usług pocztowych,

- Uzyskiwania koncesji,

 • mobilność zawodowa inżynierów budownictwa i firm budowlanych na obszarze UE.

W ramach 58 ZO odbyła się także 2 Konferencja ECCE, współorganizowana tym razem przez Cypryjską Izbę Inżynierów Budownictwa, pod tytułem „Zarządzanie zasobami wody w Europie”. Podczas konferencji zebrani wysłuchali szeregu interesujących prezentacji:

 • zarządzanie zasobami wody na Cyprze,
 • monitorowanie i ocena jakości i ilości wód powierzchniowych i gruntowych,
 • rozwój technologii odsalania wód morskich,
 • technologie ochrony przed powodziami,
 • zarządzanie stratami wody,
 • powódź w obszarze Morfou na Cyprze.

Więcej informacji dotyczących 58 ZO znajduje się na stronie internetowej: www.ecceengineers.eu

Poprawiony: wtorek, 15 kwietnia 2014
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa