Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
57. Zgromadzenie Ogólne ECCE, Lizbona 30.05–1.06.2013 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 03 kwietnia 2014

W dniach 30.05–1.06.2013 roku, w Lizbonie odbyło się 57. Zgromadzenie Ogólne (57. ZO) Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE ). Było to pierwsze ZO przygotowane i przeprowadzone przez nowy, wybrany jesienią ubiegłego roku zarząd z delegatem PIIB Włodzimierzem Szymczakiem jako wiceprezydentem i prezydentem – elektem.

57 Zgromadzenie Ogólne – razem z piątkową Międzynarodową Konferencją „Zmiany w Budownictwie ” odbyło się w siedzibie – Ordem Dos Engenheiros–Portugalskiej Izby Inżynierów.

W przeddzień obrad 57. ZO, czyli 30 maja, odbyło się posiedzenie zarządu ECCE. Rozpoczęło się ono od powołania nowego przewodniczącego Stałego Komitetu do spraw Wiedzy i Technologii. Wobec rezygnacji prof. Asko Saria z Finlandii – dotychczasowego przewodniczącego – na funkcję tę został powołany dr Ruben Paul Borg z Malty. Ocenę aplikacji oraz rekomendację kandydata na przewodniczącego komitetu wygłosił Vice-Prezydent, Prezydent-Elekt ECCE Włodzimierz Szymczak. W dalszej części posiedzenia odbyło się spotkanie zarządu ECCE z delegacją Japońskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa, która była gościem 57 ZO. Spotkanie to zakończyło się uroczystym podpisaniem Porozumienia o Współpracy. Analogiczny dokument, uzgodniony wcześniej drogą e-mailową, podpisano także z Koreańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa. W dalszej części posiedzenia dyskutowano o sprawach nowych członków ECCE, realizacji budżetu, przygotowaniach do Drugiego Europejskiego Dnia Inżyniera (Bruksela, jesień 2014), relacjach z innymi organizacjami inżynierskimi w Europie i na świecie. Dokonano także analizy całokształtu spraw związanych z publikacją biuletynu i stroną internetową ECCE.

Zarząd ECCE jednogłośnie zaakceptował także propozycję PIIB, by 60 Zgromadzenie Ogólne ECCE, przypadające na jesień 2014 roku odbyło się w Warszawie.

Samo Zgromadzenie Ogólne, poza obowiązkami statutowymi, zdominowane zostało przez sesje Stałych Komitetów ECCE, których jest obecnie 5 plus Grupa Robocza do spraw Dziedzictwa Historycznego Inżynierii Budownictwa, która przygotowuje teraz kolejne albumowe wydawnictwo pod tytułem „ Cudowny Świat Mostów Dla Pieszych”. Polski wkład do tego wydawnictwa, który powstał pod kierunkiem pana prof. Janusza Rymszy, od dawna jest już w posiadaniu komitetu redakcyjnego. W projekcie tym, jako gość specjalny, weźmie udział Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa.

Wystąpienia w imieniu zaproszonych organizacji wygłosili:

  • Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa (JSCE) – Prezydent Takehiko Ono,
  • Światowa Rada Inżynierów Budownictwa (WCCE) – Prezydent Tomas Sancho,
  • Światowe Stowarzyszenie Organizacji Inżynierskich (WFEO) – Prezydent Elekt Marwan Abdelhamid,
  • Europejska Rada Izb Inżynierskich (ECEC) – Skarbnik Gabor Szollossy

Podczas 57. ZO ECCE odbyła się także Międzynarodowa Konferencja pod tytułem „Zmiany w Inżynierii Budownictwa”, której współorganizatorem była Portugalska Izba Inżynierów Budownictwa. Otworzył ją Prezydent Ordem Dos Engenheiros – Portugalskiej Izby Inżynierów Carlos Matias Ramos wystąpieniem „Inżynieria Budownictwa. Odniesienia społeczne i przyszłe trendy”. Przedstawiono także kilka innych, ciekawych prezentacji, między innymi:

  • Fernando Branco Prezydent ECCE: „Sektor budowlany w Europie wobec kryzysu”
    z konkluzją – Europa i budownictwo potrzebuje trzech „I”: Inwestycji, Innowacji, Internalizacji,
  • Takehiko Ono Prezydent JSCE: „Czego nauczyło nas wielkie trzęsienie ziemi we Wschodniej Japonii w 2011 roku”,
  • Ricardo Pedrosa Gomes Prezydent AECOPS: „Internalizacja portugalskiego przemysłu budowlanego”.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.ecceengineers.eu oraz www.piib.org.pl

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa