Posiedzenie izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, 03-06.10.2013 r. Drukuj
piątek, 07 marca 2014

20-te, rocznicowe posiedzenie izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej (Grupy V-4) odbyło się w dniach 3-6 października 2013 r. w Luhačovicach w Republice Czeskiej.

Republikę Czeską reprezentowała delegacja:
- Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (ČKAT),
- Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (ČSSI).
Rzeczpospolitą Polską reprezentowała delegacja:
- Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB),
- Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB).
W skład delegacji PIIB wchodzili: wiceprezes PIIB – Stefan Czarniecki oraz członek Krajowej Rady – Zbysław Kałkowski.
Republikę Słowacką reprezentowała delegacja:
- Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI),
- Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa.
Republikę Węgierską reprezentowała delegacja:
- Węgierskiej Izby Inżynierów (MMK).

W pierwszej części spotkania zostały przedstawione szczegółowe informacje o zmianach w przepisach prawnych i sytuacji w budownictwie oraz roli i zadaniach izb i organizacji inżynierskich krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W związku ze zmianami dyrektywy UE zebrania przedstawicieli organizacji inżynierskich sprzeciwiają się stosowaniu w przetargach kryterium najniższej ceny, co prowadzi do obniżenia jakości projektów i budów.

Po dyskusji nt. nowelizacji prawa budowlanego w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V-4) podjęto ustalenie o konieczności przekazywania aktualnych tekstów przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego.

W sprawie energochłonności budynków uzyskano informację o przeniesieniu dyrektywy europejskiej EPBD II do krajowych systemów prawnych. Uzgodniono współpracę przy opracowywaniu przepisów wykonawczych oraz wymianie doświadczeń przy weryfikacji specjalistów energetycznych.

Organizacje uczestniczące w spotkaniu będą informować się o działalności w dziedzinie tworzenia normatywów (w szczególności w zakresie norm dotyczących rysunków budowlanych).

W organizacjach międzynarodowych - ECCE i ECEC będzie wspierane elektroniczne archiwizowanie dokumentacji projektowej i promowanie modeli informatycznych budynków (BIM), możliwych do wykorzystania w okresie żywotności budowli.

W nawiązaniu do przedstawionych informacji o metodach wykonywania czynności koordynatorów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BHP) na placu budowy, uczestnicy spotkania zobowiązali się do wzajemnej wymiany doświadczeń i kształcenia w tym zakresie.

Przedstawiono informację o sytuacji w zakresie wydawania „Kart zawodowych”.

Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli zaproszenie Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa na 21. spotkanie izb i organizacji inżynierskich Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji.

Na zakończenie posiedzenia Wiktor Piwkowski, przewodniczący delegacji PZITB przedstawił funkcjonowanie porozumienia, które podpisało 6 dużych przedsiębiorstw w sprawie jednolitego programu bezpieczeństwa na budowach oraz efekty jego funkcjonowania.

Po zakończeniu obrad nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji z 20-go posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej.

Załączniki:

Deklaracja - tłumaczenie polskie
Deklaracja - wersja angielska

 


Na zdjęciu uczestnicy posiedzenia. Pierwszy od lewej S. Czarniecki, wiceprezes PIIB, obok W. Piwkowski, sekretarz generalny PZITB

 


Przewodniczący delegacji izb i organizacji Grupy Wyszehradzkiej po podpisaniu deklaracji

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014