Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
Plan pracy PDF Drukuj Email
piątek, 04 stycznia 2019

PROGRAM

Działalności Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB

 

1. Wstęp

Komisja Współpracy z Zagranicą PIIB jest powołana na podstawie Regulaminu Krajowej Rady PIIB, zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady  nr 14/R/18 z dnia 5 września br. Kadencja Komisji pokrywa się z kadencją władz PIIB. Komisja działa zgodnie ze statutem PIIB wypełniając w przedmiotowym zakresie działania statutowe PIIB. Obszar działalności Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB obejmuje współpracę Izby z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz współpracę organów Izby z podmiotami międzynarodowymi. Przystąpienie PIIB do instytucji lub organizacji międzynarodowej odbywa się na podstawie Uchwały Rady PIIB. Na podstawie tej uchwały Prezes PIIB deleguje do pracy w tej organizacji osobę. Prezes upoważnia osobę  do reprezentowania PIIB do zabierania głosu i udziału w głosowaniu w imieniu PIIB zgodnie ze statutem tej organizacji. Komisja Współpracy Zagranicznej dokonuje oceny pracy przedstawicieli PIIB w organizacjach i instytucjach międzynarodowych pod kątem wypełniania zadań statutowych Izby.

 

2. Obszar Współpracy Zagranicznej PIIB

Dotychczasowy obszar współpracy zagranicznej PIIB koncentrował się na przynależności naszej Izby do:

(1): European Council of Engineering Chambers oraz

(2): European Council of Civil Engineers.

Cele i zadania tych organizacji można znaleźć na stronach internetowych.

Pierwsza z organizacji skupia Izby Inżynierów w poszczególnych państwach narodowych Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących do UE. Dopuszcza się status obserwatora dla państw kandydujących. Podstawowym celem działalności tej organizacji jest wpływanie na ujednolicenie przepisów w UE w obszarze wykonywania zawodu inżyniera oraz ocena możliwości porównywania uprawnień uzyskiwanych w różnych państwach UE (na podstawie uzyskanego wykształcenia oraz praktyki zawodowej). W ramach wykonywania zawodu inżyniera w ECEC prowadzone są prace nad ujednoliceniem zasad prowadzenia przetargów związanych z „własnością intelektualną”, projektowanie, technologie, nadzór budowlany oraz zasady wynagradzania za prace związane z „własnością intelektualną”. Rola organizacji jest ograniczona ponieważ włącza się ona na wstępnym etapie przygotowywania dokumentów do dyskusji. Ostatecznie o wszystkim decyduje notyfikacja państw narodowych UE.

ECEC podejmuje również działania edukacyjne w szczególności w zakresie: nowych technologii , jakości wykonywanych usług oraz BIM.

Druga z organizacji to European Council of Civil Engineers. Skupia ona stowarzyszenia naukowo-techniczne z różnych państw Europy o różnym zasięgu i może być porównywana z PZiTB. Organizacja ta prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-techniczną, społeczną, integrację środowiska inżynierów budownictwa: konferencje, szkolenia, stanowiska w różnych sprawach. ECCE jest inicjatorem dyskusji nt. społecznej roli inżynierów budownictwa.

Trzecim obszarem współpracy międzynarodowej jest tzw. Grupa Wyszehradzka. W obszarach tej grupy uczestniczą przedstawiciele izb inżynierów w państwach narodowych: Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych z tych państw. Celem działalności jest ochrona dziedzictwa kulturowego inżynierów w tych państwach oraz działalność publikacyjno-szkoleniowa.

Niezależnie od tego PIIB prowadzi działalność międzynarodową, która ma na celu wsparcie organizacji Polskich Inżynierów działających w różnych państwach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Austria i Francja. Inicjatywę w tym zakresie podejmuje Prezes PIIB.

Dodatkowo PIIB posiada porozumienia o współpracy podpisane przez Prezesa PIIB oraz instytucjami w innych państwach np. American Society of Civil Engineers (USA).

 

3. Wnioski z dotychczasowej współpracy

Dotychczasowa współpraca międzynarodowa wskazuje, że realizacja przyjętych przez PIIB zasad odbywa się poprzez uczestnictwo w ciałach kolegialnych:

- zgromadzenia ogólne organizacji,

- posiedzenia Zarządów tych organizacji,

- posiedzenia grup roboczych,

- wysłuchania w organach KE,

- konferencje organizowane przez państwa narodowe,

- obchody jubileuszowe w państwach narodowych,

- konferencje Grupy Wyszehradzkiej.

 

Uważam, że zarówno obszar współpracy, jak i sposoby współpracy międzynarodowej wypracowane w poprzednich kadencjach powinny być kultywowane. Zagadnieniem nowym staje się współpraca Okręgowych Izb z instytucjami i organizacjami zagranicznymi w ramach tzw. współpracy transgranicznej. Niektóre Izby już taką współpracę posiadają, ale komisja chciałaby podjąć działania, aby uaktywnić działalność transgraniczną izb okręgowych. W związku z tym komisja chciałaby zorganizować posiedzenie wyjazdowe poświęcone tej współpracy.

Drugim zadaniem, które stoi przed PIIB, to udział w organizacji światowego Kongresu Inżynierów Polskich w dniach 13-15 czerwca 2019 r. Krakowie.

Trzecie zadanie, to prośba, aby Prezydium KR PIIB podjęło kroki, które ożywią współpracę z inżynierami polskimi we Francji.

 

 prof. Zygmunt Meyer

 

Szczecin, 11.12.2018

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2019
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa