Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 03 stycznia 2012

Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

 

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2.

 

Celem działania Komisji jest koordynacja działań okręgowych izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB oraz wpieranie swoich członków w tych działaniach, m.in. poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  1. Wybór tematyki szkoleń zalecanych do realizowania przez poszczególne okręgowe izby.  Upowszechnianie drogą internetową materiałów szkoleniowych.
  2. Opracowywanie materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla wszystkich izb okręgowych, a w szczególności materiałów e-learningowych oraz nagrań TV.
  3. Monitorowanie form i skuteczności doskonalenia zawodowego.

 

§ 3.

 

Komisja przygotuje projekt zasad, według których podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby stanie się docelowo wymaganym obowiązkiem.

 

§ 4.

 

Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności corocznie na ostatnim przed Krajowym Zjazdem posiedzeniu Krajowej Rady.

 

§ 5.

 

  1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady PIIB powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB. W szczególności Krajowa Rada PIIB powołuje Przewodniczącego.
  2. W skład Komisji poza Przewodniczącym wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z okręgowych izb.
  3. Przewodniczący Komisji kieruje pracą całej Komisji, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.
  4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
  5. Miejsce posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.
  6. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby.
Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa