Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Plan pracy PDF Drukuj Email
środa, 24 października 2018

KOMISJA USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIIB

PLAN PRACY – ZAKRES ZADAŃ DO 30.06.2020r.

(wersja robocza V.2 do zatwierdzenia na II posiedzenie KUDZ)

 

I. Podstawa opracowania:

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. z póź. zm. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1725.
 2. Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa - poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20.08.2015r.
 3. Program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na okres kadencji 2018-2022; Uchwała XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PIIB z dnia 30.06.2018 roku.
 4. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa przyjęty przez XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB 29-30.06.2018r.
 5. Stanowisko XV Krajowego Zjazdu PIIB w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
 6. Wnioski z konferencji PIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

II. Główne cele działania:

 1. Realizacja ustawowego obowiązku wspierania PIIB w zakresie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych.
 2. Zapewnienia pomocy w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego członków PIIB - rozwijanie form i metod podnoszących kwalifikacje zawodowe. Utrwalanie przekonania, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

III. Działania i zadania oraz ich zakres do realizacji:

 

Lp.

Działania i zadania

Zakres działań i zadań do realizacji

Skład Zespołu

opracowującego,

przedstawiciele OIIB

Termin realizacji

Uwagi

1.

Realizacja zadań wynikających z Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa przyjęty przez XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB 29-30.06.2018r.

 1. Zalecane formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Wykaz dostępnych dla członków PIIB materiałów potrzebnych do ponoszenia kwalifikacji zawodowych.
 3. Wykaz planowanych przedsięwzięć związanych z problematyką szkoleniową.
 4. Lista wykładowców.
 5. Ocena dostępności i poziomu różnych form doskonalenia zawodowego.
 6. System monitorowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szczeblu PIIB.
 7. Wytyczne do systemu monitorowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szczeblu okręgowych izb.

OPL OIIB (LP[1])

MAZ OIIB

SLK OIIB

ŁOD OIIB

MAP OIIB

KUP OIIB

I przegląd i propozycje dot. poz. 1-5; 31.03.2019r.[2]

I przegląd i propozycje dot. poz. 6,7; 31.05.2019r.

Kolejne przeglądy w przedziałach rocznych.

Praca ciągła.

Dla poz. 6 i 7 - zakres i postęp prac uzależniony od przyszłościowych uregulowań prawnych.

2.

Wsparcie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PPIB przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.

 1. Preferowana tematyka i formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Zasady i organizacja szkoleń tematycznych na szczeblu okręgowych izb.

POM OIIB (L[3])

KUP OIIB

WAM OIIB

30.03.2019r.

Kolejne przeglądy w przedziałach rocznych

 

3.

E-learning w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB.

 1. Analiza funkcjonowania systemu E-learningu na portalu PIIB; ocena dostępności i wykorzystania, kategorie, tematy szkoleniowe.
 2. Propozycje: udogodnienia systemowe, kategorie, aktualizacja tematyki szkoleń, itp.

WOIIB (L)

MAZ OIIB

MAP OIIB

SWK OIIB

I przegląd

31.05.2019r.

Kolejne przeglądy w przedziałach rocznych

Praca ciągła

4.

Telewizyjny portal szkoleniowy PIIB

 1. Organizacja telewizyjnego portalu szkoleniowego:
  - zasady przygotowania, miejsce organizacji szkoleń,
  - rola okręgowych izb,
  - struktura portalu, indeks szkoleń.
 2. Zasady finansowania portalu.
 3. Jednostka realizująca, obsługa portalu.

DOŚ OIIB (L)

SLK OIIB

ŁOD OIIB.

31.03.2019r.

Kolejne przeglądy w przedziałach rocznych

 

5.

Cyfryzacja systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 1. Przegląd funkcjonującego systemu Budinfo w zakresie wspomagania procesu szkoleniowego; monitorowanie, zapisywanie, generowanie zaświadczeń, itp.
 2. Aktualizacja portalu Budinfo wspomagającego system szkolenia na szczeblu PIIB oraz okręgowych izb.
 3. Analiza funkcjonowania sytemu dostępu do bazy norm, przepisów prawnych, środowiskowych, BHP, itp. wnioski i zlecenia.
 4. Aplikacje na smartfony umożliwiające dostęp do baz danych, wspomagających pracę członków PIIB – zakup grupowy – zniżki systemowe.
 5. Wypracowanie zniżek grupowych na zakup programów, książek itp.

PDK OIIB (L)

WAM OIIB

LUB OIIB

 

 

I przegląd 31.03.2019r.

Kolejne w przedziałach półrocznych

Praca ciągła

6.

Wparcie PIIB oraz okręgowych izb ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych:

 1. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (Krynica).
 2. Konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowalne”.
 3. Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”.
 4. Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji.
 1. Zasady wsparcia konferencji naukowo – technicznych:
  1.1 Wsparcie bezpośrednie.
  1.2 Udział członków organów PIIB; KR, KSD, KROZ,KKR,KKK.
 2. Zasady wsparcia ze strony okręgowych izb:
  2.1 Wsparcie bezpośrednie,
  2.2 Wsparcie poprzez udział członków organów/członków okręgowych izb.

MAZ OIIB (L)

SLK OOIB

MAP OIIB

POM OIIB

I propozycja

31.03.2019r.

Kolejne w przedziałach rocznych

Propozycje do projektów budżetu.

Wystąpienia do Skarbnika PIIB, izb okręgowych.

7.

Konferencje naukowo-techniczne w systemie szkolenia członków organów okręgowych izb.

 

 

 1. Proponowane formy wsparcia konferencji naukowo – technicznych,
 2. Zasady wsparcia ze strony okręgowych izb.
  2.1 Wsparcie bezpośrednie,
  2.2 Wsparcie poprzez udział członków organów/członków okręgowych izb.
 3. Współpraca z stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

SWK OIIB (L)

POM OIIB

ZAP OIIB

DOŚ OIIB

I propozycja

31.03.2019r.

Kolejne w przedziałach rocznych

Propozycje do projektów budżetu.

Wystąpienia do Skarbnika PIIB, izb okręgowych.

8.

Organizacja i zasady finansowania szkoleń merytorycznych dla organów statutowych PIIB.

 1. Zasady organizacji szkoleń członków organów statutowych PIIB ze środków PIIB.
  1.1 Szkolenie organizowane dla członków organów PIIB przez te organy (KKK, KKR, KSD, KROZ),
  1.2 Szkolenie organizowane dla członków organów okręgowych izb przez organy PIIB.
 2. Proponowane formy wsparcia szkoleń ze strony okręgowych izb.

ŁOD OIIB (L)

OPL OIIB

PDL OIIB

I propozycja

31/03.2019r.

Kolejne w przedziałach rocznych

Propozycje do projektów budżetu.

Wystąpienia do Skarbnika PIIB, izb okręgowych.

9.

Czasopismo „Inżynier Budownictwa” oraz inne czasopisma techniczne w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB.

 1. „Inżyniera Budownictwa”: tematyka, formy wydania, koszty.
 2. „Inżynier Budownictwa”: Newsletter; dostęp, system dystrybucji.
 3. Fundusz wsparcia PIIB do czasopism technicznych; zasady wsparcia.
 4. Czasopisma w prenumeracie przez okręgowe izby.

OPL OIIB (L)

MAZ OIIB

WAM OIIB

POM OIIB

I przegląd 31.03.2019r.

Kolejne w przedziałach półrocznych

Praca ciągła

 

Przewodniczący Komisji

Adam Rak

 


[1] (LP) – Lider Zespołu (Przewodniczący KUDZ)

[2] Terminy tzw. pierwszych przeglądów, tak aby wnioski przedstawić na okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

[3] L – Lider Zespołu

Poprawiony: środa, 24 października 2018
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa