Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Komisja Prawno-Regulaminowa > Informacje o zmianach przepisów prawa

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Informacje o zmianach przepisów prawa PDF Drukuj Email
piątek, 19 października 2018

W celu zapoznania się z uchwalonymi przepisami dotyczącymi sfery budownictwa zanim zaczną one obowiązywać - na bieżąco publikujemy akty prawne, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie (o ile przyjęty przez ustawodawcę okres vacatio legis na to pozwala).

 

 


 

Informacja nr 3/2019 z dnia 11.03.2019 r.

W dniu 08.03.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. 2019 poz. 457)

 

Data wejścia w życie: 2019-03-09

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 3 i 59 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 i z 2018 r.poz. 756).

W załączniku do rozporządzenia określono standardy dotyczące przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Standardy mają uwzględniać możliwie niski koszt realizacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zapewnienia wysokiej użyteczności społecznej, niskich kosztów użytkowania utworzonych lokali mieszkalnych oraz poszanowania ładu przestrzennego.

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/457/1

 

-----------------------------------------------------------------------

 

W dniu 08.03.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 452)

 

Data wejścia w życie: 2019-03-14

 

Zmiana dotyczy:

Ustawa stanowi wykonanie wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r. Sygn. akt K 2/17.
Wydłuża się termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/452/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=298F9E300B7B8439C12583A2004905FB

 

 

 

 

Informacja nr 2/2019 z dnia 04.03.2019 r.

W dniu 25.02.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2019 poz. 363)

 

Data wejścia w życie: 12.03.2019 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uszczelnienie systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe i wyeliminowania nieprawidłowości na rynku.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000363

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001690

 

 

 

 

Informacja nr 1/2019 z dnia 14.01.2019 r.

W dniu 11.01.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 51)

Data wejścia w życie11.02.2019 r.
Uwaga: Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem 31 grudnia 2024 r.

Ustawa dotyczy:
Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Podłączanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych do sieci gazowych stanowić będzie (obok podłączenia do sieci ciepłowniczych) jeden z elementów tzw. przedsięwzięć niskoemisyjnych, które zostały zdefiniowane w ustawie. Stąd też wprowadzane są zmiany w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w postaci zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowych obejmujących gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa. Jednak budowa tych sieci, podobnie jak pozostałych sieci wymienionych w przywołanym przepisie, będzie wymagała zgłoszenia z projektem budowlanym. 

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000051 

Adres internetowy dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831 - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2906

 

 

 

 

Informacja nr 13/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Koleżanki i Koledzy - drogowcy i mostowcy!

 

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury został udostępniony Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, a wraz z nim prośba o zgłaszanie opinii i uwag do tego dokumentu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 11 stycznia 2019 r.
Celem tego Katalogu jest określenie optymalnych, powtarzalnych i funkcjonalnych pod względem wykonania i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów. Katalog ma wspomagać zarządców dróg i projektantów.
Przewiduje się że Katalog, po przeprowadzeniu konsultacji, zostanie rekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a w przyszłości stanie się fakultatywnym elementem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, nad którym w resorcie infrastruktury trwają prace.

 

-------------------------------------------------------------

 

W dniu 17.12.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2348)

 

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.
Uwagi:
1) art. 1: a) pkt 1, b) pkt 2 lit. c, c) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5ab, d) pkt 6, e) pkt 8 w zakresie dodawanego pkt 11d, f) pkt 12 - wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2018 r.;
2) art. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5aa oraz art. 5 i art. 6 - wchodzą w życie z dniem 18 czerwca 2018 r.

 

Ustawa dotyczy:
Uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przemysłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

Ponadto nowelizacja dodaje do art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami budzący wiele kontrowersji (m.in. ze strony RCL i Rzecznika Praw Obywatelskich) ustęp 2a, zgodnie z którym decyzji o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości będzie od razu nadawany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002348

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000755 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002204 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Historia prac nad projektem ustawy:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2911

 

-------------------------------------------------------------

 

W dniu 29.12.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2489)

 

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:
Rozporządzenie określa wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), który został dodany do ustawy i będzie obowiązywał również od 1 stycznia 2019 r. w celu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Zgodnie z ww. przepisem - podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/1

 

 

 

Informacja nr 12/2018 z dnia 27.11.2018 r.

W dniu 31.10.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2018 poz. 1053)

 

Data obowiązywania nowych stawek: 01.01.2019 r.

 

Obwieszczenie dotyczy:
Następuje wzrost opłat za materiały geodezyjne.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001053

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje się Kalkulator Opłat, którym można dokonać obliczeń aktualnej opłaty za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html .

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 23.11.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191)

 

Data wejścia w życie: 18.04.2019 r.
Uwagi:art. 9 ust. 3 i art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Ustawa dotyczy:
Ustawa określa m.in. zasady przesyłania drogą elektroniczną faktur elektronicznych oraz innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002191
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2888

 

 

Informacja nr 11/2018 z dnia 22.10.2018 r.

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993)

 

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001993
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001126

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 1991)

 

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001991
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001320

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 16.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986

 

 

 

Informacja nr 10/2018 z dnia 08.10.2018 r.

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001876

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001744

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące (Dz. U. 2018 poz. 1874)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001874

 

 

 

Informacja nr 9/2018 z dnia 07.09.2018 r.

W dniu 05.09.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722)

Data wejścia w życie: 2018-09-20,

z wyjątkiem:

- art. 1 pkt 5 i 22, które wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.,

- art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:

Głównym celem ustawy jest poprawienie błędów i rozstrzygnięcie wielu wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. , w tym m.in.:

- przesądzenie, że stopnie wodne należą do kategorii budowli przeciwpowodziowych,

- w art. 17 rozszerzono stosowanie ustawy do infrastruktury liniowej prowadzonej przez wody powierzchniowe, bez ograniczenia do linii brzegu. Efektem wprowadzonych zmian będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z prowadzeniem infrastruktury liniowej w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu. W konsekwencji zmieniono art. 389 pkt 9 ustawy, określającym katalog działań wymagających pozwolenia wodnoprawnego. Celem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w której obiekty liniowe mogły być prowadzone przez wody powierzchniowe w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu, z powodu braku możliwości stosowania ustawy – Prawo wodne w stosunku do obiektów liniowych w takich przypadkach.

- dodano art. 75a zakazujący wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych,

- dodanie ust. 13a do art. 166 ustawy ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego,

- zmiany art. 240 polegają na wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z kompetencjami poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich w zakresie: kontroli gospodarowania wodami, zgód wodnoprawnych, decyzji, o których mowa w art. 343 ust. 2, 3 i 6 ustawy – Prawo wodne itp.,

- wiele zmian dotyczących sposobu naliczania i poboru opłat

- wprowadzenie ust. 4 w art. 394 ma na celu usprawnienie procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych, w przypadku przedsięwzięć, w ramach których prowadzone są równocześnie działania wymagające uzyskania odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego. Dodanie przepisu będzie skutkowało obowiązkiem złożenia jednej dokumentacji, do jednej jednostki organizacyjnej Wód Polskich,

- celem uchylenia ust. 5 w art. 397 ustawy jest przekazanie kompetencji w zakresie ocen wodnoprawnych wyłącznie dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

- wprowadzenie art. 440a ma na celu uregulowanie sytuacji wydawania deklaracji zgodności, w przypadkach w których nie wydano oceny wodnoprawnej.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001722

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000433 - ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2638

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 27.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1648)

Data wejścia w życie: 2018-09-11

Zmiana dotyczy:

Ustawa tworzy spółkę Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001648

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2718

 

 

Informacja nr 8/2018 z dnia 23.08.2018 r.

W dniu 22.08.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609)

Data wejścia w życie: 23.08.2018 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265), które utraciło moc z dniem 18 lipca 2018 r. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 10).

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1609/1

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 22.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1603)

Data wejścia w życie: 2018-10-17

z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.

Zmiana dotyczy:

Nowelizacja w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowuje przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Natomiast zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzają do przesunięcia w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001603

Adres internetowy dokumentów zmienianych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177 , http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001020

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2744

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564)

Data wejścia w życie: 2018-08-29

Zmiana dotyczy:

Dodano ust. 5a do art. 211 ustawy – Prawo ochrony środowiska, który umożliwi organom w uzasadnionych przypadkach nakładanie na prowadzących instalacje, dla których wymagania monitoringowe zostały określone w konkluzjach BAT, obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż wynikają z konkluzji BAT.

Możliwość taka wynika z dyrektywy 2010/75/UE, która dopuszcza ustalanie bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji, niż określone w konkluzjach BAT.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001564

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2550

 

 

 

Informacja nr 7/2018 z dnia 09.08.2018 r.

W dniu 07.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 poz. 1496)

Data wejścia w życie: 2018-08-22

Data wygaśnięcia: 2028-12-31

Uwagi: art. 42 i art. 48 wchodzą w życie z dniem 7 sierpnia 2018; art. 39, art. 50 i art. 52 wchodzą w życie z dniem 7 września 2018 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Za inwestycję mieszkaniową w świetle ustawy uważa się przedsięwzięcie w wyniku którego powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, przy czym inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Ustawa w niewielki sposób zmienia także przepisy innych ustaw związanych z budownictwem:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566),

- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089 i 1479).

Adres internetowy ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001496

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2667

 

 

 

Informacja nr 6/2018 z dnia 28.06.2018 r.

W dniu 26.06.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1233)

Data wejścia w życie: 29.06.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001233

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

 

 

 

Informacja nr 5/2018 z dnia 18.06.2018 r.

W dniu 06.06.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089)

Data wejścia w życie: 21.06.2018 r.

Ustawa dotyczy:

Specustawa tworzy ramy prawno-organizacyjne realizacji inwestycji w postaci Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), szeroko rozumianych Inwestycji Towarzyszących, tworzących system transportowy oparty o centralne położenie Portu oraz innych zadań, w tym inwestycyjnych (także rewitalizacyjnych), ujętych w kompleksowym dokumencie programowo-strategicznym, który opracowany zostanie w oparciu o ustawę.

Jednocześnie w celu realizacji ustawy, dokonuje się zmian w kilku innych aktach prawnych związanych z budownictwem.

 

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001089

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000121

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405

Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000680

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002196

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2473

 

 

 

Informacja nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Wczoraj późnym popołudniem została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

Data wejścia w życie: 25.05.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Wprowadzenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) wynika z konieczności wdrożenia w polskim porządku prawnym części upoważnień jakie krajowym władzom pozostawiło RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio jako podstawowy akt prawny regulujący tematykę danych osobowych i również ma zastosowanie od dnia dzisiejszego, tj. 25 maja 2018 r. Tym samym od dzisiaj w kwestii ochrony danych osobowych obowiązują nas zarówno przepisy uodo jak i (przede wszystkim) RODO.

W celu przybliżenia tematyki nowych przepisów o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy poradnik: Inżynier wdraża RODO, który na kilku przykładowych sytuacjach z życia inżyniera pokazuje jak możemy sobie poradzić ze stosowaniem nowych przepisów.

Adres internetowy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1

Adres internetowy RODO (wersja w języku polskim): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Historia prac nad projektem ustawy uodo: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2410

 

 

 

Informacja nr 3/2018 z dnia 17.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 710)

Data wejścia w życie: 26.04.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Ustawa ma na celu naprawienie błędu polegającego na wprowadzeniu obowiązku stosowania od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) do spraw wszczętych przed wejściem jej w życie - co powodowało szereg wątpliwości prawnych i utrudnień:

- czy czynności procesowe dokonane pod rządami ówcześnie funkcjonujących przepisów (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), np. wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinny być dokonywane powtórnie,

- czy organy pierwszej i drugiej instancji, prowadząc postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej ooś, zobowiązane są do uzyskania od organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych, opinii i uzgodnień wprowadzonych ww. ustawą,

- konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełnienia stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzania wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie itp.

W efekcie wprowadzonych zmian niniejszą ustawą zmieniającą - do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 01.01.2018r. ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.,

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000710

Adresy internetowe dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2250

 

 

 

Informacja nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 r.

W dniu 07.02.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

Data wejścia w życie: 22.02.2018 r.

Uwagi:

1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;

5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;

6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;

7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;

9) art. 55:

a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,

b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Celem ustawy jest również określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenia obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, stworzenia zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

Jednocześnie ustawa wprowadza zmiany w innych aktach prawnych związanych z budownictwem, w tym m.in.: ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2147

 

 

 

Informacja nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 r.

Nastąpiły zmiany w zakresie ministerstwa odpowiedzialnego za budownictwo i infrastrukturę, w wyniku których:

  • utworzono Ministerstwo Infrastruktury (w drodze przekształcenia z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), wyłączając z niego działy: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, tym samym Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

łączność (Art. 16 ustawy o działach administracji rządowej: Dział łączność obejmuje sprawy poczty).

transport (Art. 27 ustawy o działach administracji rządowej: Dział transport obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych;

2) ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego;

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego;

4) komunikacji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

  • zmieniono zakres zadań Ministra Inwestycji i Rozwoju, który będzie dodatkowo kierował działami administracji rządowej:

budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (art. 9a ustawy o działach administracji rządowej:

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

1) architektury;

2) budownictwa;

3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;

5) geodezji i kartografii;

6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;

7) wspierania mieszkalnictwa;

8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;

9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

10) rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju.)

Akty prawne wprowadzające ww. zmiany:

 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 12.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 101):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000101

Data wejścia w życie: 12.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 175):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175

Data wejścia w życie: 22.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 176):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000176

Data wejścia w życie: 22.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 192):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000192

Data wejścia w życie: 23.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 193):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000193

Data wejścia w życie: 23.01.2018 r.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 19.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 159)

Data wejścia w życie: 03.02.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach, które jako zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujęte zostały w programach obronnych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000159

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222

Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2038

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 12)

Data wejścia w życie: 03.11.2018 r.

z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lit. b i d oraz pkt 7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 12–15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 7–9, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

4) art. 4 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest zmiana organu administracji rządowej odpowiedzialnego za pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą. Zgodnie z ustawą, od dnia 3 listopada 2018 r. powyższe opłaty, w miejsce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), pobierał będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD).

Zmiana art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), polega na dodaniu pkt 11c, zezwalającego na instalowanie różnego rodzaju urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000012

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222),

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529).

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2048

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10)

Data wejścia w życie: 18.01.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002187 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187),

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1977

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa