Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
Uchwała nr 11/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw BIM. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 września 2020

 

Uchwała nr 11/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 września 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw BIM.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw Building Information Modeling (BIM), zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

 

przewodniczący Komisji:       Wielkopolska OIIB  Łukasz Gorgolewski,

 

członkowie Komisji:

 

Dolnośląska OIIB      Ryszard Rotter,

Kujawsko-Pomorska OIIB    Jarosław Górecki,

Lubelska OIIB           Jerzy Adamczyk,

Lubuska OIIB            Artur Juszczyk,

Łódzka OIIB  Jakub Miszczak,

Małopolska OIIB       Wiesław Bereza,

Mazowiecka OIIB     Daniel Opoka,

Opolska OIIB Robert Respondek,

Podkarpacka OIIB     Jan Kuczałek,

Podlaska OIIB           Jacek Szumski,

Pomorska OIIB          Piotr Zimniak,

Śląska OIIB    Piotr Klikowicz,

Warmińsko-Mazurska OIIB  Jacek Zabielski.

 

 

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji jest realizowanie strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii.

 

§ 3.

 

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz wyznacza zadania poszczególnym członkom Komisji.

W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych przewodniczący Komisji, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowej Rady, może zapraszać inne osoby do udziału w jej pracach.

 

§ 4.

 

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdań z działalności Komisji.

 

§ 5.

 

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 6.

 

Obsługę prac Komisji zapewnia biuro Krajowej Izby.

 

§ 7.

 

Uchyla się uchwałę nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM, zmienioną uchwałą nr 9/R/19 z dnia 4 września 2019 r. oraz uchwałą nr 19/R/19 z dnia 16 października 2019 r.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2020
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa